Kiedy można liczyć na odszkodowanie za zniszczony bagaż?

Opublikowano: 2016-08-29 (aktualizacja 2021-07-16, godz. 11:15)

Zanim wyruszymy w jakąkolwiek podróż staramy się zebrać i spakować najważniejsze rzeczy. Jeżeli celem naszej podróży jest wędrówka po górach, z pewnością nieprzydatne będą kostium kąpielowy i klapki. Nie możemy natomiast zapomnieć o butach do trekkingu i wygodnej odzieży. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać i jak zabezpieczyć bagaż?

Do walizki spakujemy także potrzebne dokumenty i pieniądze. Te najważniejsze prawdopodobnie będziemy mieć przy sobie, ale przykładowo sprzęt fotograficzny i komputer włożymy do większej torby. Podróżując samolotem czy autokarem będziemy musieli oddać swoje mienie do luku bagażowego. A co jeśli okaże się, że bagaż zostanie zniszczony? Z pomocą może przyjść ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Co obejmuje ubezpieczenie bagażu?

Większość towarzystw w ubezpieczeniu turystycznym oferuje możliwość ubezpieczenia bagażu. Niektóre z nich (np. TU Europa) zawierają taką opcję już w podstawowej wersji polisy, bez wprowadzania dodatkowych opłat.  Ubezpieczenie to w większości przypadków zapewnia pomoc w razie:

  • Udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku;
  • Zaginięcia, gdy znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika;
  • Utraty, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu.

Towarzystwa wypłacają najczęściej odszkodowanie, gdy do zniszczenia bagażu doszło w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub wskutek: zdarzenia losowego; wypadku lub katastrofy środka komunikacji; nagłego zachorowania w podróży zagranicznej, nieszczęśliwego wypadku w wyniku którego ubezpieczony pozbawiony był możliwości opieki nad bagażem.

Jakie przedmioty możemy ubezpieczyć?

Ubezpieczenie bagażu nie zawsze oznacza ochronę wszystkich przedmiotów znajdujących się w naszej walizce. Wartościowe przedmioty, gotówka czy drogi sprzęt elektroniczny często są wyłączone z odpowiedzialności towarzystwa. Za co więc odpowiada ubezpieczyciel? Zestawienie mienia objętego ochroną oraz tego wykluczonego, dla wybranych TU, znajduje się w poniższej tabeli.

Towarzystwo Odpowiedzialność Przedmioty
 Europa   rzeczy należące do ubezpieczonego, będące w jego posiadaniu podczas podróży zagranicznej
futra, zegarki, wartości pieniężne, papiery wartościowe, książeczki i bony oszczędnościowe, karty płatnicze wszelkiego rodzaju oraz bilety na przejazdy środkami komunikacji, klucze, dokumenty i rękopisy, instrumenty muzyczne, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej, dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie, przenośny sprzęt elektroniczny, nie znajdujący się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego, telefony komórkowe, programy komputerowe, dane na nośnikach, lornetki wraz z wyposażeniem, broń i trofea myśliwskie wraz z futerałami, paliwa napędowe, akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi, przedmioty w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe, przedmioty w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe, sprzęt sportowy, przyczepy, przyczepy kempingowe i inne środki transportu, z wyłączeniem wózków dziecięcych i inwalidzkich, mienie w pojeździe samochodowym lub przyczepie, sprzęt medyczny, lekarstwa, okulary, szkła kontaktowe, protezy oraz inne aparaty medyczne i sprzęt rehabilitacyjny, towary i artykuły spożywcze oraz wszelkiego rodzaju używki, wyroby ze srebra, złota, kamieni szlachetnych i syntetycznych, platyny i pozostałych metali z grupy platynowców, monety srebrne i złote, szlachetne substancje organiczne, perły, bursztyny, korale, złoto, srebro oraz platyna w złomie i w sztabach
 Warta przedmioty osobistego użytku wraz z walizkami, torbami, plecakami, w których przedmioty te są przewożone w trakcie podróży, przenośny sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny, kamery, przenośne odtwarzacze muzyki i filmów wraz ze słuchawkami, a także ładowarki do tych przedmiotów, pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku, wózek dziecięcy, wózek inwalidzki, sprzęt sportowy wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania: narty biegowe, zjazdowe i wodne, deska snowboardowa, deska windsurfingowa, deska surfingowa, rower, kijki trekkingowe, nordic walking, narciarskie, sprzęt do nurkowania, sprzęt do gry w tenisa ziemnego, sprzęt do gry w golfa, sprzęt do wspinaczki górskiej lub skałkowej
dokumenty, rękopisy, pieniądze i papiery wartościowe, książeczki i bony oszczędnościowe, bilety na przejazdy środkami komunikacji, karty kredytowe, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, złoto, srebro, biżuteria, platynę w złomie i sztabach, kamienie szlachetne i szlachetne substancje organiczne, instrumenty muzyczne, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej (np. znaczki, numizmaty i ich zbiory) oraz broń wszelkiego rodzaju, sprzęt sportowy inny, niż wymienione powyżej, dodatkowe wyposażenie oraz części zamienne do samochodów oraz paliwa, rzeczy, których ilość lub asortyment wskazują na przeznaczenie handlowe, zarysowania – bez względu na okoliczności w jakich powstały, przedmioty i części służące do prowadzenia działalności usługowo – produkcyjnej, środki transportowe z wyłączeniem wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich, namioty i wiatrochrony
 Generali walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego podczas jego podróży zagranicznej; telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry wideo od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie
środki płatnicze (karty płatnicze, pieniądze itp.), bilety podróżne, bony towarowe, książeczki i bony oszczędnościowe, papiery wartościowe i klucze, wszelkie dokumenty; biżuteria, przedmioty z metali i kamieni szlachetnych, zegarki; dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie i numizmatyczne, dokumenty i rękopisy, rzeczy o wartości naukowej i artystycznej, trofea, instrumenty muzyczne; paliwa napędowe i broń wszelkiego rodzaju; sprzęt pływający taki jak np. pontony, rowery wodne, łódki; przedmioty służące do wykonywania pracy, działalności gospodarczej, w tym produkcyjno-usługowej i zawodowej Ubezpieczonego; środki transportu, z wyłączeniem wózków dziecięcych i inwalidzkich; akcesoria samochodowe, przedmioty będące wyposażeniem samochodów typu karawan, przyczep kempingowych i jachtów; sprzęt komputerowy, oprogramowania, kasety, płyty, książki, lornetki, nośniki danych urządzenia łączności i sprzęt elektroniczny, z zastrzeżeniem wymienionych powyżej; sprzęt sportowy i turystyczny, z wyłączeniem namiotów, śpiworów, karimat, materacy; sprzęt medyczny, aparaty medyczne, sprzęt rehabilitacyjny, protezy, wszelkiego rodzaju okulary, szkła kontaktowe i lekarstwa; przedmioty z futra albo wykończone futrem naturalnym; towary i artykuły spożywcze, używki np. papierosy, alkohol; przedmioty o przeznaczeniu handlowym, mienie przesiedleńcze.

Źródło: opracowanie własne

Obowiązki ubezpieczonego

Pamiętajmy, że w każdym przypadku towarzystwo będzie wymagało potwierdzenia zajścia zdarzenia. Po zauważeniu kradzieży, zaginięcia czy zniszczenia, konieczne jest więc powiadomienie policji lub innych podmiotów i zebranie wszelkich dokumentów potwierdzających szkodę. Ważne jest również, aby bagaż znajdował się pod opieką podróżnego. Pozostawiony bez nadzoru będzie podstawą do odrzucenia przez Towarzystwo roszczenia. Bagaż powinien być:

  • Powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego;
  • Zamknięty w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu, hotelu lub oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu;
  • Zamknięty w miejscu zakwaterowania lub w bagażniku samochodu pozostawionego na terenie strzeżonym;
  • Zamknięty w samochodzie, bagażniku czy przyczepie samochodowej lub jednostce pływającej znajdujących się na terenie strzeżonym.

Jakie odszkodowanie możemy uzyskać?

Jeżeli nasz bagaż zostanie skradziony lub zniszczony i dopełniliśmy wszelkich obowiązków określonych przez towarzystwo, pozostaje nam czekać na sumę odszkodowania. Towarzystwo może wypłacić wartość utraconego mienia bądź pokryć koszty naprawy zniszczonych przedmiotów. W obydwu przypadkach zostanie wypłacona kwota maksymalnie w wysokości określonej sumy ubezpieczenia. Graniczne sumy odpowiedzialności za bagaż podróżny znajdują się na poniższej grafice.

ubezpieczenie bagażu - sumy ubezpieczenia

Źródło: opracowanie własne

Ile kosztuje ubezpieczenie bagażu?

Niektóre z towarzystw oferują ubezpieczenie bagażu już w podstawowym wariancie polisy, bez potrzeby opłacenia dodatkowej składki. Są to np. TU Europa i AXA (w zależności od kraju destynacji). W pozostałych będziemy musieli dopłacić kwoty, które sięgają od kilku do kilkudziesięciu złotych. Poniżej znajduje się kalkulacja dla osoby, która wykupuje polisę na tygodniowy wyjazd zagraniczny i wybiera opcję ubezpieczenia bagażu.

Ubezpieczenie Cena podstawowej polisy Suma ubezpieczenia bagażu Dopłata za ubezpieczenie bagażu
Aviva 28 zł

(KL: 80 000 zł)

500 zł 3 zł
1 000 zł 5 zł
2 000 zł 8 zł
5 000 zł 16 zł
Generali 21 zł

(KL: 80 000 zł)

500 zł 2 zł
1 000 zł 3 zł
1 500 zł 5 zł
2 000 zł 5 zł
2 500 zł 7 zł
3 000 zł 10 zł
3 500 zł 12 zł
4 000 zł 13 zł
Signal Iduna 26,89 zł

(KL: 20 000 €
NNW: 15 000 €)

1 000 zł 7 zł
2 000 zł 14 zł
3 000 zł 21 zł
4 000 zł 28 zł
5 000 zł 35 zł
Warta 29 zł

(KL: 80 000 zł
NNW: 5 000 zł)

500 zł 7 zł
1 500 zł 21 zł
3 000 zł 35 zł
5 000 zł 49 zł
10 000 zł 70 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie kalkulacji z dnia 26.08.2016

Wybierając polisę turystyczną z ubezpieczeniem bagażu, prześledźmy kilka ofert towarzystw. Przede wszystkim sprawdźmy czy np. laptop lub drogi aparat zaliczają się do przedmiotów, za które odpowiada towarzystwo. Niestety często to najdroższe mienie jest wykluczone z odpowiedzialności. Zwróćmy uwagę również na sumy ubezpieczenia, które mogą obejmować nawet 10 000 zł oraz cenę polisy – w niektórych przypadkach dopłata za ubezpieczenie bagażu wynosi jedynie kilka złotych, a w innych będziemy musieli zapłacić znacznie większą sumę.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments