Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.
ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Kiedy można liczyć na odszkodowanie za zniszczony bagaż?

Redakcja

Zaktualizowano: 2023-01-03

Zanim wyruszymy w jakąkolwiek podróż staramy się zebrać i spakować najważniejsze rzeczy. Jeżeli celem naszej podróży jest wędrówka po górach, z pewnością nieprzydatne będą kostium kąpielowy i klapki. Nie możemy natomiast zapomnieć o butach do trekkingu i wygodnej odzieży. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać i jak zabezpieczyć bagaż?

Do walizki spakujemy także potrzebne dokumenty i pieniądze. Te najważniejsze prawdopodobnie będziemy mieć przy sobie, ale przykładowo sprzęt fotograficzny i komputer włożymy do większej torby. Podróżując samolotem czy autokarem będziemy musieli oddać swoje mienie do luku bagażowego. A co jeśli okaże się, że bagaż zostanie zniszczony? Z pomocą może przyjść ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Co to jest ubezpieczenie bagażu?

Ubezpieczenie bagażu jest elementempolisy turystycznej, który uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie w razie kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych i przedmiotów elektronicznych.

Co obejmuje ubezpieczenie bagażu?

Większość towarzystw w ubezpieczeniu turystycznym oferuje możliwość ubezpieczenia bagażu. Niektóre z nich (np. TU Europa) zawierają taką opcję już w podstawowej wersji polisy, bez wprowadzania dodatkowych opłat.  Ubezpieczenie to w większości przypadków zapewnia pomoc w razie:

 • Udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku;
 • Zaginięcia, gdy znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika;
 • Utraty, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu.

Towarzystwa wypłacają najczęściej odszkodowanie, gdy do zniszczenia bagażu doszło w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub wskutek: zdarzenia losowego; wypadku lub katastrofy środka komunikacji; nagłego zachorowania w podróży zagranicznej, nieszczęśliwego wypadku w wyniku którego ubezpieczony pozbawiony był możliwości opieki nad bagażem.

Jakie przedmioty możemy ubezpieczyć?

Ubezpieczenie bagażu nie zawsze oznacza ochronę wszystkich przedmiotów znajdujących się w naszej walizce. Wartościowe przedmioty, gotówka czy drogi sprzęt elektroniczny często są wyłączone z odpowiedzialności towarzystwa. Za co więc odpowiada ubezpieczyciel? Zestawienie mienia objętego ochroną oraz tego wykluczonego, dla wybranych TU, znajduje się w poniższej tabeli.

Towarzystwo Odpowiedzialność Przedmioty
 Europa rzeczy należące do ubezpieczonego, będące w jego posiadaniu podczas podróży zagranicznej
futra, zegarki, wartości pieniężne, papiery wartościowe, książeczki i bony oszczędnościowe, karty płatnicze wszelkiego rodzaju oraz bilety na przejazdy środkami komunikacji, klucze, dokumenty i rękopisy, instrumenty muzyczne, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej, dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie, przenośny sprzęt elektroniczny, nie znajdujący się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego, telefony komórkowe, programy komputerowe, dane na nośnikach, lornetki wraz z wyposażeniem, broń i trofea myśliwskie wraz z futerałami, paliwa napędowe, akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi, przedmioty w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe, przedmioty w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe, sprzęt sportowy, przyczepy, przyczepy kempingowe i inne środki transportu, z wyłączeniem wózków dziecięcych i inwalidzkich, mienie w pojeździe samochodowym lub przyczepie, sprzęt medyczny, lekarstwa, okulary, szkła kontaktowe, protezy oraz inne aparaty medyczne i sprzęt rehabilitacyjny, towary i artykuły spożywcze oraz wszelkiego rodzaju używki, wyroby ze srebra, złota, kamieni szlachetnych i syntetycznych, platyny i pozostałych metali z grupy platynowców, monety srebrne i złote, szlachetne substancje organiczne, perły, bursztyny, korale, złoto, srebro oraz platyna w złomie i w sztabach
 Warta przedmioty osobistego użytku wraz z walizkami, torbami, plecakami, w których przedmioty te są przewożone w trakcie podróży, przenośny sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny, kamery, przenośne odtwarzacze muzyki i filmów wraz ze słuchawkami, a także ładowarki do tych przedmiotów, pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku, wózek dziecięcy, wózek inwalidzki, sprzęt sportowy wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania: narty biegowe, zjazdowe i wodne, deska snowboardowa, deska windsurfingowa, deska surfingowa, rower, kijki trekkingowe, nordic walking, narciarskie, sprzęt do nurkowania, sprzęt do gry w tenisa ziemnego, sprzęt do gry w golfa, sprzęt do wspinaczki górskiej lub skałkowej
dokumenty, rękopisy, pieniądze i papiery wartościowe, książeczki i bony oszczędnościowe, bilety na przejazdy środkami komunikacji, karty kredytowe, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, złoto, srebro, biżuteria, platynę w złomie i sztabach, kamienie szlachetne i szlachetne substancje organiczne, instrumenty muzyczne, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej (np. znaczki, numizmaty i ich zbiory) oraz broń wszelkiego rodzaju, sprzęt sportowy inny, niż wymienione powyżej, dodatkowe wyposażenie oraz części zamienne do samochodów oraz paliwa, rzeczy, których ilość lub asortyment wskazują na przeznaczenie handlowe, zarysowania – bez względu na okoliczności w jakich powstały, przedmioty i części służące do prowadzenia działalności usługowo – produkcyjnej, środki transportowe z wyłączeniem wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich, namioty i wiatrochrony
 Generali walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego podczas jego podróży zagranicznej; telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry wideo od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie
środki płatnicze (karty płatnicze, pieniądze itp.), bilety podróżne, bony towarowe, książeczki i bony oszczędnościowe, papiery wartościowe i klucze, wszelkie dokumenty; biżuteria, przedmioty z metali i kamieni szlachetnych, zegarki; dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie i numizmatyczne, dokumenty i rękopisy, rzeczy o wartości naukowej i artystycznej, trofea, instrumenty muzyczne; paliwa napędowe i broń wszelkiego rodzaju; sprzęt pływający taki jak np. pontony, rowery wodne, łódki; przedmioty służące do wykonywania pracy, działalności gospodarczej, w tym produkcyjno-usługowej i zawodowej Ubezpieczonego; środki transportu, z wyłączeniem wózków dziecięcych i inwalidzkich; akcesoria samochodowe, przedmioty będące wyposażeniem samochodów typu karawan, przyczep kempingowych i jachtów; sprzęt komputerowy, oprogramowania, kasety, płyty, książki, lornetki, nośniki danych urządzenia łączności i sprzęt elektroniczny, z zastrzeżeniem wymienionych powyżej; sprzęt sportowy i turystyczny, z wyłączeniem namiotów, śpiworów, karimat, materacy; sprzęt medyczny, aparaty medyczne, sprzęt rehabilitacyjny, protezy, wszelkiego rodzaju okulary, szkła kontaktowe i lekarstwa; przedmioty z futra albo wykończone futrem naturalnym; towary i artykuły spożywcze, używki np. papierosy, alkohol; przedmioty o przeznaczeniu handlowym, mienie przesiedleńcze.

Źródło: opracowanie własne

Obowiązki ubezpieczonego

Pamiętajmy, że w każdym przypadku towarzystwo będzie wymagało potwierdzenia zajścia zdarzenia. Po zauważeniu kradzieży, zaginięcia czy zniszczenia, konieczne jest więc powiadomienie policji lub innych podmiotów i zebranie wszelkich dokumentów potwierdzających szkodę. Ważne jest również, aby bagaż znajdował się pod opieką podróżnego. Pozostawiony bez nadzoru będzie podstawą do odrzucenia przez Towarzystwo roszczenia. Bagaż powinien być:

 • Powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego;
 • Zamknięty w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu, hotelu lub oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu;
 • Zamknięty w miejscu zakwaterowania lub w bagażniku samochodu pozostawionego na terenie strzeżonym;
 • Zamknięty w samochodzie, bagażniku czy przyczepie samochodowej lub jednostce pływającej znajdujących się na terenie strzeżonym.

Zagubiony bagaż, a odpowiedzialność linii lotniczych

Jak podaje portal internetowy konsument.gov.pl:

Odpowiedzialność linii lotniczych za uszkodzony, opóźniony bądź zagubiony bagaż reguluje Konwencja Montrealska z 1999 r. Dzięki implementacji jej przepisów do prawa UE, europejscy konsumenci są dodatkowo chronieni nawet, gdy korzystają z linii lotniczych zarejestrowanych w kraju, gdzie Konwencja Montrealska nie obowiązuje. Linia lotnicza jest odpowiedzialna za bagaż od momentu jego nadania  na lotnisku wylotu do odebrania go przez pasażera w porcie docelowym. 

Przepisy dotyczące odpowiedzialności linii lotniczych wskazują procedurę uzyskiwania odszkodowania, a także maksymalną wysokość odszkodowania, jakie podróżny może uzyskać. Warto jednak pamiętać, że odpowiedzialność linii lotniczych nie jest nieograniczona, a górna jej granica została dokładnie określona w 2019 roku.

Jakie odszkodowanie możemy uzyskać?

Jeżeli nasz bagaż zostanie skradziony lub zniszczony i dopełniliśmy wszelkich obowiązków określonych przez towarzystwo, pozostaje nam czekać na sumę odszkodowania. Towarzystwo może wypłacić wartość utraconego mienia bądź pokryć koszty naprawy zniszczonych przedmiotów. W obydwu przypadkach zostanie wypłacona kwota maksymalnie w wysokości określonej sumy ubezpieczenia.

Ponownie na portalu internetowy konsument.gov.pl czytamy:

Maksymalna wysokość odszkodowania za uszkodzenie bagażu wynosi 1288 SDR (około 7 471,68 PLN po średnim kursie NBP z dnia 13.04.2022 r.). Kwota ta stanowi górną granicę odpowiedzialności, nie jest ryczałtem dla poszkodowanego. Wysokość odszkodowania może być wyższa jeżeli w momencie nadania bagażu pasażer złożył linii lotniczej specjalną deklarację interesu w dostawie i dokonał stosownej opłaty, o ile obowiązywała. Wówczas przewoźnik ponosi odpowiedzialność do kwoty zadeklarowanej.

Odszkodowanie za opóźniony bagaż w konkretnych liniach lotniczych

Jak otrzymać odszkodowanie Procedura zgłoszenia zagubionego bagażuCzas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji
RyanairWłaściciel bagażu po zgłoszeniu otrzyma raport PIR wraz z numerem referencyjnym, za pomocą którego można na bieżąco śledzić postępy w poszukiwaniach walizki. Wszystkie dokumenty związane z reklamacją i opóźnieniem dostarczenia bagażu (m.in. kopię pokwitowania dla opóźnionego bagażu, dowody odbioru i uszkodzone części bagażu). Opóźnienie bagażu podróżnego należy zgłaszać na lotnisku przylotu.Czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji to 15 dni roboczych
LufthansaPo zgłoszeniu turysta otrzyma numer referencyjny zgłoszenia, za pomocą którego będzie mógł śledzić postępy poszukiwań bagażu. Otrzyma także pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dokument oraz kartę pokładową i kwit odbioru bagażu należy zachować do rozstrzygnięcia sprawy.Brak walizek należy zgłosić przy stanowisku poszukiwania bagażu Lufthansy na lotnisku lub onlinePo zgłoszeniu bagaż zwykle zostaje znaleziony w ciągu 24 godzin. Wówczas z jego właścicielem skontaktuje się pracownik Lufthansy, aby uzgodnić formę i miejsce dostarczenia bagażu. Kontakt ze strony przewoźnika nastąpi również, jeśli poszukiwania bagażu się przedłużają.
PLL LOTPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z jego numerem referencyjnym należy zachować do zakończenia sprawy. O refundację zakupów dokonanych w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu przez PLL LOT można ubiegać się w ciągu 21 dni od odbioru bagażu. Po przylocie na lotnisko docelowe należy od razu zgłosić i spisać protokół reklamacyjny. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z jego numerem referencyjnym należy zachować do zakończenia sprawy.Turysta powinien skontaktować się z przewoźnikiem, jeśli bagaż nie zostanie mu zwrócony w ciągu 5 dni. Wówczas należy dostarczyć szczegółową listę rzeczy znajdujących się w bagażu. Znaleziona walizka podróżna zostanie przesłana na koszt przewoźnika pod wskazany w formularzu adres.
Wizzair-Po przylocie na lotnisko docelowe, należy od razu zgłosić brak walizki na stanowisku odbioru bagażu lub zajmującym się obsługą utraconego bagażu, gdzie wypełni raport PIR.Wizzair odpowiada za zgubienie bagażu, jeśli nie zostanie on odnaleziony w ciągu 21 dni.

Ile kosztuje ubezpieczenie bagażu?

Niektóre z towarzystw oferują ubezpieczenie bagażu już w podstawowym wariancie polisy, bez potrzeby opłacenia dodatkowej składki. W pozostałych będziemy musieli dopłacić kwoty.

Poniżej znajduje się kalkulacja dla osoby, która wykupuje polisę na tygodniowy wyjazd zagraniczny i wybiera opcję ubezpieczenia bagażu.

Ubezpieczenie na tygodniowy pobyt w Hiszpanii
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
AXA Assistance
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
99,60 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 1 500 000 zł Sporty objęte polisą: 114 Sprzęt sportowy Zdarzenia pod wpływem alkoholu (za dopłatą)
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
5 000 zł
86,84 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 25 000 zł OC: 300 000 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 300 000 zł Sporty objęte polisą: 60
Europa
Koszty leczenia
1 360 458 zł
Ratownictwo
45 349 zł
Bagaż
4 535 zł
152,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 45 349 zł OC: 453 486 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 453 486 zł Sporty objęte polisą: 27 Sprzęt sportowy
Generali
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
103,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 300 000 zł Ochrona COVID-19
Allianz
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
4 000 zł
102,80 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 40 000 zł OC: 100 000 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 100 000 zł Sporty objęte polisą: 49
Signal Iduna
Koszty leczenia
272 092 zł
Ratownictwo
45 349 zł
Bagaż
2 000 zł
94,38 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 45 000 zł OC: 136 046 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 68 023 zł Sporty objęte polisą: 83 Sprzęt sportowy
Ubezpieczenie na tygodniowy pobyt w Hiszpanii
AXA Assistance
99,60 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 1 500 000 zł Sporty objęte polisą: 114 Sprzęt sportowy Zdarzenia pod wpływem alkoholu (za dopłatą)
Nationale-Nederlanden
86,84 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
5 000 zł
Dodatkowo: NNW: 25 000 zł OC: 300 000 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 300 000 zł Sporty objęte polisą: 60
Europa
152,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
1 360 458 zł
Ratownictwo
45 349 zł
Bagaż
4 535 zł
Dodatkowo: NNW: 45 349 zł OC: 453 486 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 453 486 zł Sporty objęte polisą: 27 Sprzęt sportowy
Generali
103,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 300 000 zł Ochrona COVID-19
Allianz
102,80 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
4 000 zł
Dodatkowo: NNW: 40 000 zł OC: 100 000 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 100 000 zł Sporty objęte polisą: 49
Signal Iduna
94,38 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
272 092 zł
Ratownictwo
45 349 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 45 000 zł OC: 136 046 zł Ochrona COVID-19 OC sportowe: 68 023 zł Sporty objęte polisą: 83 Sprzęt sportowy

Wybierając polisę turystyczną z ubezpieczeniem bagażu, prześledźmy kilka ofert towarzystw. Przede wszystkim sprawdźmy czy np. laptop lub drogi aparat zaliczają się do przedmiotów, za które odpowiada towarzystwo. Niestety często to najdroższe mienie jest wykluczone z odpowiedzialności. Zwróćmy uwagę również na sumy ubezpieczenia, które mogą obejmować nawet 10 000 zł oraz cenę polisy – w niektórych przypadkach dopłata za ubezpieczenie bagażu wynosi jedynie kilka złotych, a w innych będziemy musieli zapłacić znacznie większą sumę – mówi Patrycja Pałka, specjalista ds ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl

Podsumowanie
 1. Ubezpieczenie bagażu jest elementem polisy turystycznej, który uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie w razie kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych i przedmiotów elektronicznych.
 2. Ubezpieczenie bagażu nie zawsze oznacza ochronę wszystkich przedmiotów znajdujących się w naszej walizce. Wartościowe przedmioty, gotówka czy drogi sprzęt elektroniczny często są wyłączone z odpowiedzialności towarzystwa.
 3. Odpowiedzialność linii lotniczych za uszkodzony, opóźniony bądź zagubiony bagaż reguluje Konwencja Montrealska z 1999 r.
 4. Niektóre z towarzystw oferują ubezpieczenie bagażu już w podstawowym wariancie polisy, bez potrzeby opłacenia dodatkowej składki. W pozostałych będziemy musieli dopłacić kwoty.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy ubezpieczenie bagażu jest drogie?

  Wszystko zależy od ubezpieczyciela. Zazwyczaj ochrona za bagaż to kilka złotych dodatkowo do podstawowej polisy. Najlepszym sposobem na znalezienie odpowiedniego ubezpieczenia - zarówno pod kątem ochrony, jak i ceny - jest analiza i kalkulacja za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.pl.

 2. Czy mogę ubezpieczyć sprzęt sportowy?

  Wszystko zależy od konkretnego ubezpieczyciela, jeśli oferuje on taką możliwość - to jak najbardziej. Należy wcześniej sprawdzić w szczegółach produktu lub w dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, czy ochrona dotyczy także tego rodzaju sprzętu. Warto też pamiętać, że ewentualne odszkodowanie będzie wypłacone do wysokości sumy gwarantowanej.

 3. Ile sztuk bagażu można ubezpieczyć?

  Nie ma ograniczeń w tym aspekcie. Ubezpieczeniem można objąć każdą sztukę bagażu zabieraną w podróż.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

5/5 - (1 głos)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments