Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.
ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Jak wyrobić kartę EKUZ – Gdańsk

Redakcja

Zaktualizowano: 2023-12-03

W Gdańsku Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) można wyrobić w Pomorskim Oddziale NFZ w tym mieście. EKUZ zapewnia bezpłatny dostęp do podstawowych świadczeń w 32 państwach w Europie. Jednak powinna ona jedynie stanowić uzupełnienie ubezpieczenia turystycznego, które pokrywa koszty leczenia i ratownictwa nawet do 40 000 000 zł. Cena najtańszej polisy podróżnej wynosi zaledwie 2,29 zł dziennie.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – Gdańsk

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który dostępny jest na żądanie osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Aby uzyskać EKUZ w Gdańsku, niezbędne jest złożenie bezpłatnego wniosku w właściwym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest w formie plastikowej karty i wydawać się może, że przypomina ona wyglądem dowód osobisty. Z tą różnicą, że EKUZ nie ma zdjęcia, w odróżnieniu od dowodu.

EKUZ stanowi ważny dokument, uprawniający do skorzystania z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na warunkach równorzędnych z obywatelami danego państwa. Posiadanie karty jest kluczowe dla osób podróżujących zarówno turystycznie, jak i służbowo, zapewniając dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych w razie konieczności.

Warto jednak zaznaczyć, że EKUZ umożliwia korzystanie z niezbędnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących obywateli danego kraju. W sytuacji, gdy mieszkańcy danego państwa ponoszą dodatkowe opłaty za konkretne usługi, osoby korzystające z EKUZ mogą być zobowiązane do pokrycia kosztów analogicznych procedur, badań czy usług z własnej kieszeni.

Gdzie wyrobić EKUZ w Gdańsku?

Za Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w Gdańsku odpowiada organ świadczący ochronę w zakresie opieki medycznej, zatem w Polsce będzie to Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Jednak z uwagi na usprawnienie tej procedury, zaangażowano w nią wojewódzkie oraz miejskie oddziały NFZ-tu.

Zatem aby uzyskać EKUZ w Gdańsku, należy udać się lokalnej placówki:

Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk

Godziny otwarcia: 

poniedziałek08:00–18:00
wtorek08:00–16:00
środa08:00–16:00
czwartek08:00–16:00
piątek08:00–16:00
sobotaZamknięte
niedzielaZamknięte
opracowanie własne

Jak wyrobić EKUZ Gdańsk?

Aby uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) Gdańsk, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Istnieje kilka dostępnych opcji:

 1. Osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej.
 2. E-mailem, poprzez przesłanie zeskanowanego wniosku.
 3. Tradycyjną pocztą na adres placówki NFZ.
 4. Za pomocą faksu.

Wniosek powinien być jasno i własnoręcznie podpisany oraz zawierać prawdziwe dane osobowe. Nie wymaga on dołączania innych dokumentów, z wyjątkiem potwierdzenia opłacania składek ubezpieczeniowych. Jednak studenci i doktoranci, którzy są zgłoszeni jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej, muszą dołączyć kopię legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, aby ich wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Dodatkowo, w przypadku wyjazdu do pracy, do wniosku o EKUZ należy dołączyć odpowiednie załączniki.

Kto może wyrobić EKUZ w Gdańsku?

EKUZ w Gdańsku bezpłatnie może wyrobić każda osoba ubezpieczona w NFZ, czyli odprowadzająca składkę zdrowotną. Karta obowiązuje w 32 krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Gdzie obowiązuje EKUZ?

Kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymują osoby uprawnione do korzystania z publicznie finansowanych świadczeń zdrowotnych. Daje ona możliwość korzystania z usług medycznych na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia opiekę medyczną na terenie:

Zasięg EKUZ nie obejmuje:

 • Danii – na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych;
 • Wielkiej Brytanii – na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark i na Wyspie Man.
 • Państwa tzw. trzecie, znajdujące się poza terytorium UE/EFTA.

Ile ważna jest EKUZ?

Kolejną ważną kwestią jest okres ważności karty. Karta zostanie nam wydana na różne okresy w zależności od naszego wieku czy sytuacji. Na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Zdrowia możemy przeczytać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ważna jest:

 • 5 lat – EKUZ wydana dla osób pobierających świadczenia emerytalne.
 • 12 miesięcy – karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:
  • są zatrudnione,
  • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • pobierają rentę,
  • studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
  • członkami rodzin (w przypadku członka rodziny w stopniu pokrewieństwa dziecko w wieku powyżej 18 lat – po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia).
 • 6 miesięcy – karta wydana dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, tj.:
  • nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
  • nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
  • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają obywatelstwo Polskie (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia),
  • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).
 • 2 miesiące- karta wydana dla osób:
  • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
  • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.
 • W innych przypadkach:
  • 90 dni – karta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).
  • 42 dni – karta wydana dla kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ile kosztuje wyrobienie karty EKUZ? 

Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne zarówno w Łodzi, jak i na terenie całej Polski.

Co zapewnia EKUZ Gdańsk?

EKUZ – karta wydana zarówno w Gdańsku, jak i w innym mieście Polski – gwarantuje bezpłatny dostęp do podstawowej opieki medycznej w krajach UE lub EFTA w publicznych placówkach medycznych, jeżeli mają one podpisaną umowę z NFZ. Polscy turyści za darmo mogą skorzystać z wizyt i zabiegów lekarskich, porad specjalistów czy niektórych leków na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa.

Czego nie gwarantuje EKUZ?

EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski, a także czy akcja ratowniczej lub poszukiwawczej. Często również pacjenci z własnych środków muszą zapłacić za pobyt w szpitalu, specjalistyczne zabiegi czy badania.

Co zapewnia ubezpieczenie turystyczne?

Posiadając ubezpieczenie turystyczne podczas zagranicznej podróży – w odróżnieniu od EKUZ – masz gwarancję pokrycia kosztów leczenia, kosztów transportu powrotnego do kraju, kosztów akcji ratowniczej, czy następstw nieszczęśliwych wypadków. Kiedy z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego skorzystasz jedynie w publicznych placówkach, dzięki ubezpieczeniu turystycznemu możesz korzystać również z opieki w placówkach prywatnych.

Ubezpieczenie turystyczne dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb znajdziesz w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.pl. Narzędzie pozwala na porównanie ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych bez wychodzenia z domu, a także na dokładne zapoznanie się z elementami oferty i dokumentem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie turystyczne do Chorwacji
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
AXA
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
100,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł Zdarzenia pod wpływem alkoholu (za dopłatą) Ochrona COVID-19 Sporty objęte polisą: 114
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
44,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł OC sportowe: 50 000 zł Ochrona COVID-19
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
63,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 200 000 zł Zdarzenia pod wpływem alkoholu Ochrona COVID-19
Ubezpieczenie turystyczne do Chorwacji
AXA
100,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł Zdarzenia pod wpływem alkoholu (za dopłatą) Ochrona COVID-19 Sporty objęte polisą: 114
Allianz
44,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł OC sportowe: 50 000 zł Ochrona COVID-19
Generali
63,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 200 000 zł Zdarzenia pod wpływem alkoholu Ochrona COVID-19

Co warto wiedzieć?
 1. EKUZ w Gdańsku można wyrobić bezpłatnie w Pomorskim Oddziale NFZ.
 2. EKUZ zapewnia bezpłatnie jedynie podstawową opiekę medyczną za granicą.
 3. Uzupełnieniem EKUZ powinno być ubezpieczenie turystyczne.
 4. Ubezpieczenie turystyczne to koszt kilku złotych dziennie.

Najczęściej zadawane pytania o EKUZ Gdańsk

 1. Czy EKUZ jest darmowy?

  Tak. EKUZ jest dokumentem, który wyrobisz bez żadnych opłat.

 2. Jak najszybciej wyrobić EKUZ Gdańsk?

  Najszybciej wyrobisz EKUZ w Gdańsku zgłaszając się do najbliższego oddziału EKUZ wraz z wypełnionym wnioskiem.

 3. Kiedy EKUZ mi nie przysługuje?

  Jeśli jesteś osobą niezatrudnioną, nie posiadającą prawa do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach powszechnego obowiązku ubezpieczeń, nie otrzymasz karty EKUZ.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

5/5 - (3 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments