ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Jak czytać OWU? Czyli co powinieneś wiedzieć o polisie turystycznej?

Opublikowano: 2016-11-14 (aktualizacja 2021-07-01, godz. 3:12)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) dla większości osób są pisane na tyle niezrozumiałym językiem, że często rezygnujemy z zapoznania się z nimi. A to duży błąd, ponieważ kupując polisę, potwierdzamy znajomość szczegółów ubezpieczenia. Sprawdź, jak łatwo przebrnąć przez ten skomplikowany dokument i na co zwrócić uwagę, żeby nie dać nabić się w butelkę przez towarzystwo.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, który składa się z kilkudziesięciu stron, zapisanych oficjalnym językiem, nie zawsze zrozumiałym dla przeciętnego Kowalskiego. Jednak nie taki diabeł straszny, jak go malują. Owszem, ta lektura nie od razu będzie oczywista, jednak po szczegółowym wczytaniu się i zwróceniu uwagi na najważniejsze elementy, może okazać się całkiem zrozumiała.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

źródło: opracowanie własne

Na początek – definicje

W każdym OWU obowiązkowym elementem jest zawarcie wyjaśnień poszczególnych pojęć. Warto zapoznać się z nimi już na samym początku lektury, tak aby potem nie mieć wątpliwości co do produktu oferowanego przez towarzystwo. To co przez nas jest rozumiane jako nieszczęśliwy wypadek, nie zawsze musi nim być. Sprawdź więc, jaka jest jego definicja, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości. Dotyczy to oczywiście wszystkich pojęć zawartych w OWU.

Czytając dalszą część dokumentu, wracaj do słownika pojęć, co pozwoli w pełni zapoznać się z zakresem ubezpieczenia. Widząc bowiem ubezpieczenie bagażu podróżnego, możesz sądzić, że ochrona będzie obejmować wszystkie zabrane ze sobą przedmioty. Nie do końca tak to wygląda, a to co rozumiane jest jako nasz bagaż, często opisane jest właśnie w rozdziale z definicjami.

Zakres ubezpieczenia

To chyba podstawowy element polisy i mający największe znaczenie dla ubezpieczającego się, czyli Ciebie. Ta część OWU przedstawia ryzyka, które będzie obejmować ubezpieczenie turystyczne. Oczywiście zakres polisy możesz dostosować do własnych potrzeb, jednak z OWU dowiesz się, które z ryzyk są obligacyjne, a za wybranie których będziesz musiał dopłacić. W każdej polisie turystycznej w podstawowej wersji ubezpieczasz:

 1. Koszty leczenia
 2. Pomoc Assistance

Dodatkowo masz możliwość wybrania równie ważnych (jednak nie zawsze obowiązkowych) opcji:

 1. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
 2. Odpowiedzialność Cywilna
 3. Ubezpieczenie bagażu
 4. Ubezpieczenie sprzętu sportowego
 5. Inne dodatkowe ubezpieczenia określone przez towarzystwo

W zależności od towarzystwa, niektóre produkty mogą już w podstawie zawierać opcje dodatkowe. Przykładowo coraz częściej NNW znajduje się w minimalnym zakresie ubezpieczenia i nie ma możliwości zrezygnowania z tego ryzyka.

Rozszerzenia ochrony

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziesz informację o rozszerzeniach, które dotyczą charakteru Twojego wyjazdu. Dotyczy to w szczególności zamiaru uprawiania sportów. Jeżeli bowiem nie wybierzemy właściwego stopnia ryzyka zamierzonej aktywności, a dojdzie do wypadku, towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia lub zmniejszyć jego wysokość.

Dotyczy to nie tylko sportów, ale również chorób przewlekłych. Często w wyłączeniach znajdziemy informację o ograniczeniu odpowiedzialności, gdy zdarzenie było następstwem choroby przewlekłej – o ile nie umówiono się inaczej, czyli przy zawieraniu polisy zaznaczono tę opcję.

Wyłączenia, czyli najsporniejszy element OWU

Wyłączenia odpowiedzialności są najbardziej znienawidzonym przez klientów elementem polisy. Aczkolwiek, gdyby takie się nie pojawiały, towarzystwa nieustannie musiałyby wypłacać odszkodowania i prawdopodobnie by zbankrutowały. Niejednokrotnie, wyłączenia niemal całkowicie wykluczają w naszym przypadku możliwość wypłaty. Dlatego właśnie tak ważne jest zapoznanie się z nimi i ewentualne zrezygnowanie z ubezpieczenia, które będzie nam nieprzydatne.

Wyłączenia odpowiedzialności są często zbieżne dla ofert wielu towarzystw i nie jesteś w stanie ich uniknąć. Warto prześledzić OWU każdego z produktów, aby znaleźć dla siebie najlepszą ochronę. Do podstawowych wyłączeń zawartych w większości polis turystycznych, można zaliczyć m.in.:

 • Pozostawanie ubezpieczonego po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości;
 • Działania wojenne, rozruchy, zamieszki, stan wojenny, akty terroryzmu lub sabotażu, udział w nielegalnych strajkach;
 • Eksplozja atomowa, napromieniowanie radioaktywne;
 • Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza oraz poddawanie się zabiegom medycznym poza opieką lekarską lub osób do tego uprawnionych;
 • Usiłowanie dokonania przestępstwa,
 • Próba samobójcza, okaleczenia;
 • Prowadzenie pojazdów mechanicznych bez wymaganych uprawnień.

Kiedy obowiązuje ochrona?

Zwróć uwagę również na to, kiedy zaczyna obowiązywać ochrona. W przypadku wyjazdów zagranicznych, ubezpieczenie poszczególnych ryzyk zaczyna obowiązywać już w momencie rozpoczęcia podróży lub dopiero po przekroczeniu polskiej granicy. To samo dotyczy zakończenia okresu ochrony. Jeżeli kupisz polisę już przebywając poza Polską, będziesz musiał liczyć się okresem karencji. Sprawdź w OWU ile on trwa (uwaga, w dokumencie prawdopodobnie nie znajdziesz tej informacji pod pojęciem karencji).

Postępowanie po wystąpieniu szkody

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziemy informacje na temat postępowania w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Jest to kolejny ważny element, z którym musisz zapoznać się przed wyjazdem. Dzięki temu w razie wypadku będziesz wiedział, kiedy należy zgłosić zdarzenie w towarzystwie. Zazwyczaj taki obowiązek posiadasz bezpośrednio po zajściu zdarzenia lub powzięciu o nim informacji.

Jeżeli nie zapoznasz się z warunkami zgłoszenia szkody i będziesz działać na własną rękę, towarzystwo może odmówić wypłaty lub uzyskanie roszczenia będzie znacznie utrudnione. Warto więc zaznajomić się dokładnie z procedurą postępowania, aby nie okazało się, że zakupiona przez Ciebie polisa jest nieużyteczna.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia są obszernym dokumentem, z pewnością niezachęcającym do szczegółowego zapoznania się z nimi. Mimo to, kupując ubezpieczenie, posiadasz taki obowiązek. Zwracając uwagę przede wszystkim na wyżej wymienione elementy, lektura powinna być łatwiejsza, a przynajmniej odrobinę przystępniejsza dla osób, które z OWU nie miały wcześniej do czynienia.

5/5 - (1 głos)

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

5/5 - (1 głos)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments