Dlaczego warto mieć ubezpieczenie turystyczne?

Opublikowano: 2018-04-24 (aktualizacja 2018-09-11, godz. 12:58)

Gdyby w 2017 roku jeden z polskich turystów wypoczywających na Majorce nie posiadał dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, to za udzieloną pomoc lekarską z własnej kieszeni musiałby zapłacić aż 680 000 zł (ponad 160 tys. euro). Dlatego zakup polisy w przypadku wyjazdu za granicę jest wręcz koniecznością. Nawet na Starym Kontynencie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia bezpłatny dostęp do opieki medycznej jedynie w podstawowym zakresie.

W opisanej przez nas sytuacji polskiego turysty,  EKUZ okazałby się niewystarczający, mimo że Majorka należy do terytorium Hiszpanii będącej członkiem UE. W efekcie koszty leczenia i akcji ratowniczej są najważniejszym elementem ubezpieczenia turystycznego w przypadku wyjazdów zagranicznych. Ich sumy gwarancyjne, czyli maksymalne kwoty jakie wypłaci ubezpieczyciel w razie powstania szkody (wypadku), powinny opiewać na minimum kilkadziesiąt tysięcy euro. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Im większa odległość od Polski, tym wzrasta koszt zakupu polisy turystycznej. Najmniej Polacy zapłacą za ubezpieczenie podróżując po Europie (najtańszy pakiet można kupić już od 2,53 zł za dzień ochrony dla osoby dorosłej). Koszty nawet niemal trzykrotnie potrafią wzrosnąć w przypadku wyjazdu poza Stary Kontynent (do 5,96 zł za dzień w Ameryce Północnej i Australii).

Brak ubezpieczenia turystycznego a EKUZ

EKUZ zapewnia bezpłatny dostęp do podstawowych świadczeń medycznych we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Do tej drugiej organizacji należy Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria. Posiadacze karty podczas wyjazdu mogą skorzystać z darmowej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jak obywatel kraju który odwiedzają w placówkach mających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jednak EKUZ nie refunduje kosztów akcji ratowniczej czy transportu medycznego pacjenta do Polski helikopterem lub karetką. Nie posiada również dodatkowej ochrony w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a także usług Assistance. Karta nie jest honorowana poza Europą oraz w państwach Starego Kontynentu, które nie są członkami UE bądź EFTA.

Jak ostrzega Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czasami polisa może nam uratować życie, jak ma to miejsce w należącym do Tanzanii Zanzibarze. W tym kraju państwowa służba zdrowia stoi na bardzo niskim poziomie. W razie skomplikowanego wypadku konieczny jest transport lotniczy pacjenta do Kenii lub RPA. Gdy poszkodowany nie posiada prywatnej ochrony ubezpieczeniowej, musi za przewóz do szpitala zapłacić z własnej kieszeni. W 2017 roku Mondial Assistance sfinansował pomoc medyczną udzieloną Polakowi w Kenii, który doznał guza mózgu w wysokości ponad 310 000 zł.

Co daje posiadanie ubezpieczenia turystycznego?

Ubezpieczenie turystyczne nie tylko pokrywa koszty leczenia czy akcji ratowniczej za granicą. Posiada również dodatkową ochronę ubezpieczeniową w postaci OC oraz NNW. Pierwsze z nich będzie przydatne, gdy z naszej winy urazu dozna osoba trzeciaJeżeli poszkodowany nas pozwie i sąd wyda wyrok na jego korzyść, towarzystwo wypłaci mu odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie.

Natomiast drugie z tych rozwiązań będzie pomocne w sytuacji, kiedy doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Następnie ubezpieczyciel przyzna nam rekompensatę, której wysokość jest uzależniona od dwóch elementów:

  • sumy gwarancyjnej ubezpieczenia,
  • procentowego uszczerbku na zdrowiu, którego wysokość określa lekarz orzecznik współpracujący z towarzystwem.

Przykład:

Jeżeli suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 50 000 zł, a doznany uszczerbek na zdrowiu wynosi 4 proc., to wysokość odszkodowania wyniesie 2000 zł (4 proc. x 50 000 zł = 2000 zł).

Często również ubezpieczenia turystyczne posiadają rozbudowane usługi assistance. W zależności od zakresu ochrony pakietu, towarzystwo zapewnia podróżnemu pomoc prawnika, tłumacza, w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów czy odzyskaniu zaginionego bagażu. Kompleksowa polisa powinna zawierać:

  • koszty leczenia w minimalnej wysokości kilkudziesięciu tysięcy euro,
  • koszty ratownictwa w minimalnej wysokości kilkudziesięciu tysięcy euro,
  • OC w życiu prywatnym,
  • NNW,
  • ubezpieczenie bagażu,
  • usługi Assistance,
  • w przypadku uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych bądź nurkowania, rozszerzenie związane z tego typu aktywnościami.

Ubezpieczenie turystyczne – dlaczego warto je kupić?

Posiadacz ubezpieczenia turystycznego za granicą może zaoszczędzić nawet… 680 000 zł! Tyle kosztowała pomoc udzielona przez Mondial Assistance w 2017 roku jednemu z polskich turystów na Majorce. U poszkodowanego stwierdzono tętniaka mózgu, w wyniku czego konieczna była hospitalizacja, dwie operacje oraz transport medyczny do kraju. AXA za powrót samolotem do Polski jednego z pacjentów z Tajlandii w ubiegłym roku zapłaciła 380 000 zł.Nieco mniejsze były koszty leczenia zrefundowane przez Mondial Assistance w przypadku wykrycia guza mózgu w Peru (ponad 310 0000 zł), zapalenia płuc w USA (295 000 zł) bądź zawału w Peru (ponad 258 000 zł).

Dla Polaków zakup polisy turystycznej będzie zdecydowanie najkorzystniejszy w przypadku podróżowania po Europie. Najtańsze ubezpieczenie w przypadku wyjazdu w celu wypoczynku lub zwiedzania do jednego z krajów UE bądź EFTA wynosi 2,53 zł za dzień ochrony dla osoby dorosłej. Drożej jest w Azji (4 zł), Afryce oraz Ameryce Południowej (4,21 zł), a także w Ameryce Północnej i Australii (5,96 zł). Osoby uprawiające sporty amatorskie, ekstremalne lub wysokiego ryzyka muszą pamiętać o wykupieniu rozszerzenia związanego z tego typu aktywnościami fizycznymi.

Jednak zakupu ubezpieczenia turystycznego nie można uzależniać wyłącznie od ceny, lecz dostosować zakres ochrony do miejsca i celu wyjazdu oraz liczby jego uczestników. W prosty sposób zakres ofert kilkunastu towarzystw można porównać ze sobą za pomocą naszego kalkulatora. Do każdej z nich dołączony jest plik z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Dzięki temu wygodnie w domowym zaciszu możemy przeanalizować szczegóły propozycji co najmniej kilku ubezpieczycieli. Po dokonaniu wyboru na adres e-mail otrzymamy umowę. Wystarczy ją wydrukować i bezpiecznie wypoczywać za granicą.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments