Assistance w ubezpieczeniu turystycznym

Opublikowano: 2015-05-08 (aktualizacja 2018-09-11, godz. 1:00)

Ubezpieczenie Assistance jest jedną z części składowych podstawowego wariantu ubezpieczenia turystycznego. Każda polisa oprócz ubezpieczenia kosztów leczenia zawiera właśnie tę natychmiastową pomoc, na którą możemy liczyć 24 h na dobę. Nie ważne zatem czy wsparcia będziemy potrzebowali w ciągu dnia, czy w środku nocy, nie będziemy musieli czekać ze zgłoszeniem do rana.

Assistance jest zwykle dostępne w dwóch wariantach (podstawowym i rozszerzonym). Zakres usług świadczonych w ramach podstawowej i rozszerzonej wersji ustala ubezpieczyciel. Aby wiedzieć, co oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe, którego propozycję analizujemy należy zajrzeć do OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, w których zawarte są szczegółowe informacje dotyczące zakresu, sumy i wyłączeń odpowiedzialności w polisie. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Zagrożenia w trakcie wyjazdu

Wyjazdy niestety wiążą się nie tylko z pozytywnymi przeżyciami. Zwłaszcza ci turyści, którzy aktywnie spędzają urlop narażeni są na urazy i niebezpieczeństwa, które poza bólem i dyskomfortem mogą narazić nas na wysokie koszty związane z leczeniem i innymi świadczeniami koniecznymi po wypadku.

Pomoc towarzystwa

Podstawą w tej polisie jest kontakt z ubezpieczycielem za pomocą całodobowej infolinii. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem powinniśmy je bezzwłocznie zgłosić towarzystwu ubezpieczeniowemu korzystając właśnie z telefonu do Centrum Obsługi Klienta. Poza informowaniem o potrzebie pomocy w ramach ubezpieczenia pomocna infolinia pełni także rolę doradczą (możemy w ten sposób uzyskać poradę medyczną oraz informację dotycząca placówek, do których powinniśmy się udać w razie choroby czy kontuzji).

Szeroki zakres Assistance dotyczy usług związanych z transportem. Jeśli konieczny będzie wcześniejszy powrót do Polski ze względu na zły stan zdrowia i kontynuacja leczenia już w Polsce, ubezpieczyciel zorganizuje i opłaci transport sanitarny. Jeśli jednak zmuszeni będziemy do pozostania w zagranicznym szpitalu dłużej niż 10 dni lub nasze życie będzie zagrożone, towarzystwo ubezpieczeniowe pomoże dotrzeć do nas bliskiej osobie, która dotrzyma nam towarzystwa i zaopiekuje się nami. Na przewóz możemy też liczyć po leczeniu, jeśli lekarz stwierdzi, że nie ma przeciwwskazań do kontynuacji podróży. Wówczas dzięki zorganizowanemu przez ubezpieczyciela transportowi dotrzemy do miejsca, z którego będziemy mogli realizować dalsze wyjazdowe plany.

Wyżej wymienione to nie wszystko, co może nam zaoferwać Assistance. W tabeli poniżej znajduje się przykładowy zakres polisy Travel World TU Europa.

Zakres Wariant
Całodobowy dyżur Centrum Pomocy Podstawowy
Organizacja pomocy medycznej
Udzielenie gwarancji pokrycia kosztów leczenia ambulatoryjnego i/lub hospitalizacji
Organizacja i pokrycie kosztów podróży osoby towarzyszącej
Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej
Organizacja ipokrycie kosztów wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia
Organizacja dostarczenia leków
Udzielenie informacji o kancelariach prawnych i tłumaczach
Organizacja ipokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia za granicą w celu rekonwalescencji
Organizacja ipokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji
Organizacja ipokrycie kosztów kierowcy zastępczego Opcje dodatkowe
Udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych
Udzielenie pomocy w razie utraty dokumentów
Udzielenie pomocy przy zablokowaniu konta
Udzielenie pomocy w odzyskaniu iponownym skierowaniu bagażu podróżnego
Organizacja ipokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej
Opieka nad nieletnimi dziećmi
Pośredniczenie w przekazaniu kaucji
Organizacja ipokrycie kosztów transportu osób bliskich ubezpieczonemu
Pokrycie niezbędnych i uzasadnionych kosztów związanych z opóźnieniem lotu

źródło: opracowanie własne

Dla kogo Assistance?

Assistance uważane jest za doskonałą ochronę szczególnie w razie wyjazdów rodzinnych. Rozszerzony zakres ubezpieczenia pozwoli nam na korzystanie z opieki nad dziećmi, jeśli w wyniku wypadku nie mamy możliwości zajmowania się nimi. Ubezpieczyciel zadba również o transport do Polski rodziny ubezpieczonego podróżującej wraz z nim, jeśli kierowca uległ wypadkowi, a podróż odbywała się własnym środkiem transportu. Jeśli pozostali pasażerowie nie mają uprawnień do prowadzenia pojazdu, to ubezpieczyciel zapewni zastępczego kierowcę, który zawiezie turystów do Polski.

   

Pamiętajmy, że zakres usług w ramach ubezpieczenia Assistance zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Zatem każde z nich może oferować inne świadczenia. Należy także zdawać sobie sprawę z tego, że zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi jest niezbędne, aby uzyskać odszkodowanie i należną nam pomoc. Istnieje też możliwość samodzielnego zorganizowania sobie wsparcia lub otrzymania pomocy od osób trzecich. Wówczas również powinniśmy zgłosić ten fakt do COK najszybciej jak jest to możliwe. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments