Opis produktu

Signal Iduna – Bezpieczne Podróże

Ubezpieczenie Signal Iduna Bezpieczne Podróże może zagwarantować pokrycie kosztów leczenia do sumy nawet 100 000 €. To co wyróżnia ten produkt na tle innych, to zawarcie ochrony i opieki prawnej w podstawowym zakresie polisy oraz możliwość wybrania wariantu Business, charakteryzującego się rozszerzonym zakresem pomocy Assistance, a także możliwością zawarcia umowy bezimiennej.

Zakres ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia Signal Iduna Bezpieczne Podróże może zostać zawarta w zakresie: Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

 • Ubezpieczenia kosztów leczenia (ratownictwa) i Assistance;
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Pomocy i ochrony prawnej;
 • Ubezpieczenia bagażu podróżnego;
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności Cywilnej;
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Pierwsze 3 punkty są obowiązkowe przy zawieraniu polisy, kolejne natomiast można wybrać opcjonalnie. Towarzystwo umożliwia również wybranie dodatkowych ryzyk, które będą rozszerzeniem ochrony towarzystwa w zakresie kosztów leczenia oraz NNW. W zależności od celu wyjazdu należy zwrócić uwagę na zagrożenia związane z:

 • wykonywaniem pracy za granicą,
 • uprawianiem sportów zimowych,
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
 • uprawianiem sportów ekstremalnych,
 • wyczynowym uprawianiem sportów,
 • następstwami chorób przewlekłych (jedynie koszty leczenia).

Jeżeli w planach mamy jedynie amatorskie uprawianie sportów, podstawowa polisa obejmuje związane z tym ryzyka.

Warianty ubezpieczenia

Ubezpieczenie Bezpieczne Podróże może zostać zawarte w wersji podstawowej – Travel bądź w wersji Business. Do najważniejszych cech wyróżniających rozszerzony wariant Business można zaliczyć:

 1. Rozszerzony pakiet Assistance
 2. Długoterminowy okres ubezpieczenia: 6 lub 12 miesięcy
 3. Możliwość zawarcia bezimiennej polisy

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w formie indywidualnej lub zbiorowej. W polisie określa się okres trwania ochrony – może on wynosić od 1 dnia do maksymalnie 1 roku.

Składka ubezpieczenia

W ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże do ustalenia wysokości składki konieczne jest określenie kilku czynników decydujących o ochronie jaką zapewnia towarzystwo. Należą do nich:

 1. Wariant Ubezpieczenia: Travel, Business
 2. Zakres Ubezpieczenia
 3. Zakres ubezpieczenia KL i Assistance: Standard, Super
 4. Okres ubezpieczenia (1 dzień – 1 rok)
 5. Zakres terytorialny: Strefa I – kraje znajdujące się w Europie oraz w obrębie Morza śródziemnego, Strefa II – wszystkie kraje świata
 6. Forma zawarcia polisy: imienna, bezimienna
 7. Wiek ubezpieczonego

Sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz Assistance może zostać zawarte w dwóch wariantach: standard i super. Różnią się one zakresem zdarzeń objętych ubezpieczeniem. W poniższej tabeli znajdują się określone przez towarzystwo Signal Iduna sumy ubezpieczenia oraz gwarancyjne.

Zakres ubezpieczenia

Limit odpowiedzialności

Koszty leczenia

10 000 – 100 000 €

Koszty ratownictwa

6 000 €

Assistance

Odrębny dla każdego z rodzaju pomocy

Pomoc i ochrona prawna

Ochrona prawna

2 000 €

Pomoc prawna

1 000 €

Kaucja

10 000 €

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

15 000 – 100 000 PLN

Śmierć lub całkowity uszczerbek na zdrowiu

100 % SU NNW

Częściowy uszczerbek na zdrowiu

Określony % SU NNW

Bagaż podróżny

1 000 – 5 000 PLN

Sprzęt sportowy

1 000 – 5 000 PLN

Odpowiedzialność Cywilna

30 000 – 100 000 €

Szkody osobowe*

50% SG OC

Szkody rzeczowe*

25 % SG OC

*Szkody związane z amatorskim uprawianiem sportu lub sportami zimowymi

Postępowanie po zajściu szkody

Po zajściu zdarzenia szkodowego należy powiadomić towarzystwo o okolicznościach sytuacji, najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia o nim wiadomości. W ciągu kolejnego tygodnia Signal Iduna podejmuje działania mające ustalić faktyczny stan zdarzenia. Towarzystwo, za pisemną zgodą ubezpieczonego, ma prawo uzyskać informacje od podmiotów udzielających pomocy medycznej. Osoba, która objęta jest ubezpieczeniem posiada obowiązek w miarę możliwości ograniczyć skutki szkody oraz nie dopuścić do jej zwiększenia.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments