Ubezpieczenie turystyczne dla kobiety w ciąży – Jakie wybrać?

Opublikowano: 2017-05-16 (aktualizacja 2022-06-07, godz. 8:38)

Napisano już wiele artykułów na temat ubezpieczenia turystycznego dla kobiet w ciąży. Poniższy nie jest kolejnym ogólnym opisem jak, gdzie, ile. Jest przedstawieniem aktualnej na rynku oferty ubezpieczeń turystycznych dla kobiet w ciąży. Przyjrzyjmy się zatem, gdzie powinny ubezpieczać się przyszłe mamy, aby były pewne, że bezpiecznie mogą wsiąść do samolotu. Sprawdzamy, czy standardowe ubezpieczenie turystyczne wystarczy na wyjazd dla kobiet w ciąży.

Warto porównać oferty oraz sprawdzić które towarzystwa i na jakich warunkach oferują ochronę dla kobiet w ciąży. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

IHI BUPA

Zakres Ubezpieczenia: pomoc lekarska i prowadzenie ciąży do 36 tygodnia ciąży (8 miesiąc) – bez ograniczeń

Limit odpowiedzialności: brak limitu sumy ubezpieczenia

Uwagi:

 • jeśli ciąża jest wynikiem zapłodnienia in vitro lub ciążą bliźniaczą – ochrona do 18 tygodnia ciąży,
 • za ubezpieczenie płaci się w obcej walucie’
 • zakup i obsługa w języku angielskim.

HESTIA „Hestia Podróże”

Zakres Ubezpieczenia: ochrona przez cały okres ciąży – nagłe zachorowanie, powikłania związane z ciążą, NNW

Limit odpowiedzialności:

 • koszty leczenia: 100 000, 200 000 lub 500 000 zł
 • NNW: 20 000 lub 30 000 zł

Uwagi:

 • wyłączenie ogólne : poród, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży,
 • wyłączenie ogólne: usunięcia, przerywania ciąży o ile zabieg nie został wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia.

AVIVA „W podróży”

Zakres Ubezpieczenia: ochrona przez cały okres ciąży – nagłe zachorowanie, powikłania związane z ciążą, NNW

Limit odpowiedzialności:

 • koszty leczenia: 40/60/80/100/120/160/200/300/500 tys. zł
 • NNW: 10/20/30/50/60 tys. zł

Uwagi:

 • wyłączenie: poród, który nastąpił w okresie późniejszym niż 2 miesiące poprzedzające przewidywany termin porodu,
 • wyłączenie ogólne: usunięcia, przerywania ciąży o ile zabieg nie został wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia.

SIGNAL IDUNA „Bezpieczne Podróże”

Zakres Ubezpieczenia: 

 • poród, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży, przy czym świadczenie wypłacane jest łącznie za matkę i dziecko do wysokości sumy ubezpieczenia;
 • powikłania występujące do 32 tygodnia ciąży.

Limit odpowiedzialności:

 • koszty leczenia: od 10 000 do 100 000 euro
 • NNW: od 15 000 do 100 000 euro

Uwagi:

  • wyłączenie ogólne : poród, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży;
  • wyłączenie ogólne: usunięcia, przerywania ciąży o ile zabieg nie został wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia;
  • leczenie ambulatoryjne, zakup lekarstw w USA, Kanadzie, Japonii, Australii, Wyspach Kanaryjskich – do 2 000 euro w złotych polskich.

ERV „Beztroskie Podróże”

Zakres Ubezpieczenia:

 • koszty leczenia związane z powikłaniami ciąży do 32 tygodnia;
 • przedwczesny poród, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży (także koszty opieki medycznej nad noworodkiem), w tym koszty pobytu w szpitalu, honoraria lekarskie oraz badania i zabiegi zalecone przez lekarza prowadzącego leczenie.

Limit odpowiedzialności:

 • koszty leczenia: 20/40/75/150 tys. euro
 • NNW: od 20/30/40/ 50 tys. euro

Uwagi:

 • wyłączenie ogólne: usunięcia, przerywania ciąży o ile zabieg nie został wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia

UNIQA „Radość&Podróże”

Zakres Ubezpieczenia: 

 • nagłe, niespodziewane powikłania ciąży – cały okres ciąży;
 • poród który nastąpił co najmniej dwa miesiące przed planowanym terminem porodu.

Limit odpowiedzialności:

 • wizyta lekarska w związku z pogorszeniem stanu zdrowia podczas ciąży – 600 zł – na jedno i wszystkie zdarzenia
 • leczenie ambulatoryjne – 10 000 zł

Uwagi:

 • wyłączenie ogólne: usunięcia, przerywania ciąży o ile zabieg nie został wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia

WARTA „Travel Plus”

Zakres Ubezpieczenia: Koszty leczenia związane z ciążą i porodem – cały okres ciąży

Limit odpowiedzialności:

 • koszty leczenia: limit – 4 000 zł – na jedno i wszystkie zdarzenia
 • NNW: 5/10/20/30/50 tys. zł

Uwagi:

 • wyłączenie ogólne : poród, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży

HDI „Podóże”

Zakres Ubezpieczenia: koszty leczenia związane z ciążą i porodem – cały okres ciąży

Limit odpowiedzialności:

 • koszty leczenia: 4 000 zł – na jedno i wszystkie zdarzenia
 • NNW: 5/10/20/30/50 tys. zł

Uwagi:

 • wyłączenie: poród oraz związane z nim leczenie i opieka nad matką lub dzieckiem, jeśli nastąpił powyżej 32 tygodnia ciąży
 • wyłączenie: poronienie sztuczne – za wyjątkiem przypadku ciąży pozamacicznej

ALLIANZ „Globtroter”

Zakres Ubezpieczenia: koszty leczenia związane z ciążą i porodem są pokrywane do zakończenia 32 tygodnia ciąży

Limit odpowiedzialności:

 • koszty leczenia: 1 500 euro – na jedno i wszystkie zdarzenia,
 • pomoc udzielana jest wyłącznie w niezbędnym natychmiastowym zakresie w trakcie max 2 wizyt lekarskich.

Uwagi:

 • Wyłączenie: przerywanie ciąży
UBEZPIECZYCIELE, którzy odpowiadają tylko ZA PRZEDWCZESNY PORÓD
NAZWA TU ZAKRES UBEZPIECZENIA LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI WYŁĄCZENIA
GENERALI
 • poród, który nastąpi przed 32 tygodniem ciąży i związaną z nim opiekę nad matką i dzieckiem
 • 1 wizyta lekarska związaną z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia w związku z ciążą z wyłączeniem samego porodu i związany z tym transport do placówki medycznej
poród – 2 000 euro

1 wizyta lekarska – 150 euro

 • usunięcia, przerywania ciąży o ile zabieg nie został wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia
EUROPA

„Travel world”

 koszty przedwczesnego porodu, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży, pokrywając koszty opieki medycznej matki jak i nowo­rodka łącznie, w ramach sumy ubezpieczenia do wysokości sumy ubezpieczenia KL
 • TU nie odpowiada za ciążę, poród, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży
 • TU nie odpowiada za usuwanie ciąży, za wyjątkiem zaleconego przez lekarza prowadzącego zabiegu łyżecz­kowania jamy macicy po samoistnym poronieniu
BENEFIA poród, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży (odszkodowanie jest wypłacane łącznie na matkę i dziecko) do wysokości sumy ubezpieczenia KL
 • usunięcia, przerywania ciąży o ile zabieg nie został wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia
 • poród, który nastąpił od 32 tygodnia ciąży włącznie

źródło: opracowanie własne

Ważne

Pamiętajmy, że praktycznie wszystkie ubezpieczenia turystyczne mają wyłączenie o następującej treści: „ wyłącza się odpowiedzialność ubezpieczyciela, gdy przed wyjazdem za granicę istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży zagranicznej i wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się innemu leczeniu w warunkach szpitalnych.” (wszystkie opisywane poniżej TU mają takie wyłączenie). W razie zajścia nagłego, niespodziewanego powikłania ciąży ubezpieczyciel może wystąpić do lekarza prowadzącego ciążę lub bezpośrednio do ubezpieczonego o udostępnienie karty ciąży/dokumentacji medycznej lub zaświadczenia, że nie było przeciwwskazań do odbycia podróży. Jeśli udowodni, że takie przeciwwskazania były odmówi wypłaty odszkodowania. Dlatego drogie mamy przed wyjazdem, poprośmy lekarza prowadzącego ciążę o wydanie takie zaświadczenia.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments