Firmy ubezpieczeniowe najczęściej definiują chorobę przewlekłą jako „stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długotrwałym przebiegiem”. O chorobie przewlekłej mówimy w momencie, gdy ubezpieczony leczył się bądź leczy się na daną chorobę przez dłuższy czas, schorzenie zostało zdiagnozowane oraz istnieje dokumentacja medyczna potwierdzająca leczenie. Na liście chorób uznawanych za przewlekłe znajdziemy między innymi:

 1. nowotwory,
 2. stwardnienie rozsiane,
 3. choroby układu krążenia,
 4. choroby wieńcowe,
 5. epilepsja,
 6. cukrzyca,
 7. astma,
 8. nadciśnienie,
 9. silne alergie,
 10. przewlekłe choroby układu oddechowego,
 11. choroba Alzheimera, zespół Parkinsona,
 12. osteoporoza,
 13. niedoczynność tarczycy.

Do chorób przewlekłych zalicza się także choroby psychiczne, jednak ubezpieczyciele  odmawiają objęcia ochroną ubezpieczeniową jakichkolwiek zdarzeń związanych z tego typu schorzeniami, nawet z wykupionym rozszerzeniem o choroby przewlekłe.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego