ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Zaburzenie psychiczne a polisa turystyczna

Opublikowano: 2017-05-17 (aktualizacja 2018-09-11, godz. 12:58)

Oceń tę stronę

Każda polisa turystyczna zawiera listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, a więc sytuacji w których nie będzie on odpowiedzialny za pokrycie kosztów choroby, nieszczęśliwego wypadku lub szkody spowodowanej przez ubezpieczonego. Jednym z takich standardowych wyłączeń w polisie turystycznej są choroby psychiczne. Co to oznacza? Czy osoba cierpiąca na zaburzenia psychiczne w ogóle nie zostanie ubezpieczona przed wyjazdem na wakacje? Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Jedną z najważniejszych kwestii w przypadku wakacyjnego wyjazdu osoby cierpiącej na chorobę psychiczną (ale również jakąkolwiek inną) jest pytanie czy nie istnieją przeciwwskazania do odbycia takiego wyjazdu. Jeśli przeciwwskazania do wyjazdu istniały, wtedy żaden ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za koszty leczenia czy koszty transportu ubezpieczonego do Polski.

Zaburzenia psychiczne – co to znaczy?

Definicja „zaburzenia psychicznego” (w podręcznikach psychiatrii rezygnuje się z pojęcia „choroby psychicznej” na rzecz „zaburzenia psychicznego”) może zaskoczyć niejedną osobę, która ma bardzo stereotypowy stosunek do tematu. Przez zaburzenie psychiczne rozumiemy „utrudnienia funkcjonowania społecznego lub psychicznego jednostki, noszące znamiona cierpienia, zlokalizowane wokół objawu osiowego.”

Na liście zaburzeń psychicznych, zgodną z międzynarodową klasyfikacją chorób ICD-10 znajdziemy:

Lp Choroby
1. zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem środków psychoaktywnych np. alkoholizm
2. zaburzenia schizotypowe i urojeniowe np. schizofrenia
3. zaburzenia nastroju np. depresja
4. zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną np. fobia, nerwica
5.  zaburzenia fizjologiczne i zespoły behawioralne np. bulimia
6.  upośledzenia umysłowe, niepełnosprawność intelektualna
7.  zaburzenia rozwoju psychicznego np. autyzm dziecięcy
8.  zaburzenia zachowania i emocji np. ADHD
9.  zaburzenia osobowościowe
10.  inne

źródło: opracowanie własne

Choroba psychiczna – co z zakupem polisy turystycznej?

Generalnie, osoba cierpiąca na zaburzenia psychiczne może dokonać zakupu polisy turystycznej przed wyjazdem na zagraniczne wakacje, ale ubezpieczyciel będzie odpowiadał jedynie za koszty leczenia i transportu medycznego w przypadku nagłego zachorowania np. zapalenia wyrostka robaczkowego lub nieszczęśliwego wypadku np. złamania ręki, jeśli choroba ani nieszczęśliwy wypadek nie wiążą się z chorobą psychiczną.

Zarówno w ubezpieczeniu kosztów leczenia, jak i polisie NNW, bez względu na stan zdrowia psychicznego, pokrywamy koszty związane ze standardowymi problemami zdrowotnymi, czyli nagłym zachorowaniem czy nieszczęśliwym wypadkiem – mówi Damian Oleszczuk, ekspert w zakresie ubezpieczeń turystycznych w Warcie. – Przy czym, wyłączamy naszą odpowiedzialność za zdarzenia związane z zaburzeniami nerwowymi lub psychicznymi ubezpieczonego. Na przykład jeśli taka osoba dokona samookaleczenia, to nie będziemy pokrywali kosztów leczenia takich uszkodzeń ciała. Natomiast jeśli niechcący skaleczy nogę wchodząc na jeżowca, to w takim wypadku zorganizujemy kompleksową pomoc i pokryjemy jej koszty. 

Mówiąc krótko: jeśli między zaistniałą sytuacją (nagła choroba, wypadek) a zaburzeniem psychicznym ubezpieczonego istnieje związek przyczynowo-skutkowy, wtedy firma ubezpieczeniowa nie weźmie odpowiedzialności za konsekwencje zajścia powyższych zdarzeń. Na ten moment firmy ubezpieczeniowe odmawiają ubezpieczania od zdarzeń związanych z chorobami psychicznymi nawet za opłatą dodatkowej składki.

Szkoda wobec osoby trzeciej a zaburzenia psychiczne

A jak wygląda sytuacja, gdy osoba cierpiąca na chorobę psychiczną, wyrządzi szkodę osobie trzeciej na wakacjach? Jeżeli była to nieumyślna szkoda np. uszkodzenie wypożyczonego sprzętu sportowego na wakacjach, to o ile ubezpieczony miał wykupione OC w życiu prywatnym, z polisy zostanie wypłacone odszkodowanie dla poszkodowanej osoby.

Jednak gdy powstała szkoda wiąże się z zaburzeniem psychicznym np. gdy w akcie nieoczekiwanej agresji uszkodzi coś lub zaatakuje kogoś, ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania. Podobnie jak w przypadku kosztów leczenia oraz nieszczęśliwego wypadku – w momencie, gdy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem a chorobą psychiczną, wtedy firma ubezpieczeniowa odmówi wzięcia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania ze względu na umiejscowienie zaburzeń psychicznych na liście wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Przed wyjazdem na zagraniczne wakacje zawsze trzeba się ubezpieczyć. Fakt wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku zaburzeń psychicznych nie oznacza, że można całkowicie zignorować kwestię ubezpieczenia, bo „przecież w niczym nie pomoże”. Niespodziewana choroba lub nieszczęśliwy wypadek może spotkać nas wszędzie, nie wyruszaj w zagraniczną podróż bez zadbania o własne zdrowie i finanse.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Oceń tę stronę
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments