ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Play ubezpieczenie podróży i sportu – analiza oferty

Opublikowano: 2018-07-18 (aktualizacja 2019-05-13, godz. 8:01)

5/5 - (3 głosy)

Play posiada w swojej ofercie aż 7 różnych pakietów w kategorii podróże i sport. Ceną oraz zakresem ochrony różnią się w zależności od długości wyjazdu, a także uprawianych aktywności i posiadanego sprzętu. Są dostępne w dwóch wariantach – Standard oraz Premium. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Przeanalizowaliśmy w ubezpieczeniach turystycznych Play zakres ochrony. Pod uwagę wzięliśmy m.in. sumy gwarantowane kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) czy odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC). Ofertę operatora komórkowego porównaliśmy również z propozycją innego ubezpieczyciela w podobnym przedziale cenowym. Ponadto w polisach sportowych wskazaliśmy zalety i wady poszczególnych opcji.

Ubezpieczenie Play Spokojny wypoczynek

Play oferuje trzy pakiety ubezpieczenia turystycznego Spokojny wypoczynek, w zależności od długości wyjazdu na trzy, siedem oraz czternaście dni. Każde z nich jest dostępne w dwóch wariantach cenowych – Standard oraz Premium. W pierwszym operator komórkowy zapewnia ochroną wyłącznie w kilkudziesięciu państwach, a w drugim na całym świecie.

Najważniejszym elementem polisy turystycznej jest suma gwarantowana kosztów leczenia. W wariancie Standard wynosi ona 30 000 euro, a w Premium 40 000 euro. Obie kwoty będą wystarczające w czasie podróży po Europie. Jednak poza Starym Kontynentem mogą okazać się zbyt niskie, ponieważ powinny wynosić co najmniej 60 000 euro. A w krajach, w których służba zdrowia jest bardzo droga, jak Australia, Kanada czy USA, opieka medyczna powinna być nielimitowana. W porównaniu do ofert innych towarzystw, niski jest również limit ubezpieczenia OC w życiu prywatnym oraz NNW.

Atutem polisy Play Spokojny Wypoczynek jest wysoka suma gwarantowana ubezpieczenia bagażu w wysokości 4000 zł. Duże udogodnienie podczas wypoczynku za granicą stanowi również tzw. klauzula alkoholowa. Obejmuje dwa elementy ubezpieczenia turystycznego – koszty leczenia i NNW. Gdy ubezpieczonemu zostanie udzielona pomoc medyczna lub dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, to odszkodowanie będzie wypłacone pomimo stanu nietrzeźwości.

Zakres ochrony ubezpieczenia Play Spokojny wypoczynek

Zakres ochronyWariant StandardWariant Premium
TerytoriumAlbania, Algieria, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Kazachstan, Liban, Libia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Syria, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy KanaryjskieCały świat
Koszty leczenia30 000 euro40 000 euro
Koszty ratownictwa12 500 euro12 500 euro
OC w życiu prywatnym10 000 euro20 000 euro
NNW10 000 zł10 000 zł
Amatorskie uprawianie sportu++
Bagaż podróżny4000 zł4000 zł
Opóźnienie lotu1000 zł1000 zł
Klauzula alkoholowa++
Akty terroru++

Źródło: Play.pl (stan na 17 lipca 2018 r.)

Koszt zakupu ubezpieczenia turystycznego Play Spokojny wypoczynek uzależniony jest od długości wyjazdu oraz wyboru jednego z dwóch wariantów. W poniższej tabeli prezentujemy porównanie cen pakietów:

Porównanie cen pakietów ubezpieczenia Play Spokojny wypoczynek w dwóch wariantach

Pakiet Spokojny domWariant StandardWariant Premium
3 dni15,99 zł26,49 zł
7 dni31,49 zł52,49 zł
14 dni60,99 zł107,99 zł

Źródło: Play.pl (stan na 17 lipca 2018 r.)

Zalety:

 • wysokie sumy gwarantowane kosztów leczenia w Europie w obu wariantach (30 000 i 40 000 euro),
 • wysoka suma gwarantowana ubezpieczenia bagażu w obu wariantach (4000 zł),
 • klauzula alkoholowa w obu wariantach.

Wady:

 • zbyt niskie sumy gwarantowane kosztów leczenia poza Europą.
 • niskie sumy gwarantowane NNW i OC w życiu prywatnym w obu wariantach.

Ubezpieczenie Play dla aktywnych

Oprócz polis związanych z wypoczynkiem, Play przygotował cztery oferty ubezpieczeń dla osób aktywnych. Należą do nich:

 • Assistance rowerowy,
 • Fitness assistance,
 • Ochrona sprzętu sportowego,
 • Pomoc dla sportowców.

1. Play Assistance rowerowy

Ten pakiet zapewnia pomoc w razie wypadku na rowerze. Z ubezpieczenia mogą skorzystać osoby pomiędzy 18 a 75 rokiem życia. Ochrona obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Jest dostępna w dwóch wariantach – Standard ora Premium.

Zakres ochrony ubezpieczenia Play Assistance rowerowy

Zakres ochronyWariant StandardWariant Premium
Cena pakietu3,99 zł miesięcznie5,99 zł miesięcznie
Terytorium Polski++
Świadczenie pieniężne za pobyt w szpitalu150 zł/dzień250 zł/dzień
Transport roweruraz w okresie ubezpieczenia250 zł/dzień
Naprawa rowerudo 1000 zł
Konsultacja lekarzado 400 zł; 2 razy w okresie ubezpieczeniado 400 zł; 2 razy w okresie ubezpieczenia
Transport medycznydo 1500 złdo 1500 zł
Operacja++
Rehabilitacjado 400 zł; 5 razy w okresie ubezpieczeniado 400 zł; 5 razy w okresie ubezpieczenia
Infolinia medyczna++
Infolinia rowerowa++

Źródło: Play.pl (stan na 17 lipca 2018 r.)

Zalety:

 • niska wysokość miesięcznej składki ubezpieczeniowej,
 • świadczenie pieniężne za pobyt w szpitalu,
 • transport medyczny do 1500 zł w obu wariantach.

Wady:

 • ochrona wyłącznie na terytorium Polski,
 • brak naprawy roweru w wariancie Standard,
 • niska suma naprawy roweru w wariancie Premium.

2. Play Fitness assistance

Ten pakiet skierowany jest do osób uczęszczających na zajęcia fitness. Można wybrać jeden z dwóch wariantów – Standard (1,99 zł miesięcznie) oraz Premium (5,99 zł miesięcznie). Przy tak niskich składkach, zdecydowanie korzystniej jest zakupić drugą z opcji. W przeciwieństwie do pierwszej, zawiera konsultacje z ortopedą czy rehabilitantem.

Zakres ochrony ubezpieczenia Play Assistance rowerowy

Zakres ochronyWariant StandardWariant Premium
Cena pakietu1,99 zł miesięcznie5,99 zł miesięcznie
Wizyta lekarzado 500 zł na jeden wypadekdo 500 zł na jeden wypadek
Transport medycznydo 1000 zł na jeden wypadekdo 1000 zł na jeden wypadek
Lekarz ortopeda+
Rehabilitacja+
Sprzęt rehabilitacyjnydo 500 zł na jeden wypadekdo 500 zł na jeden wypadek
Naprawa sprzętu fitnessdo 500 zł; raz w okresie ubezpieczenia
Naprawa rowerudo 500 zł; raz w okresie ubezpieczenia
Transport rowerudo 500 zł; raz w okresie ubezpieczenia
Infolinia medyczna+
Infolinia rowerowa+

Źródło: Play.pl (stan na 17 lipca 2018 r.)

Zalety:

 • niska miesięczna składka,
 • transport medyczny w razie wypadku,
 • konsultacja z ortopedą lub rehabilitantem w wariancie Premium.

Wady:

 • brak konsultacji z ortopedą lub rehabilitantem w wariancie Standard.

3. Play Ochrona sprzętu sportowego

W tym pakiecie można ubezpieczyć sprzęt sportowy znajdujący się w miejscu zamieszkania właściciela. Nie może być starszy niż 7 lat w dniu zakupu. Ochroną są objęte zdarzenia losowe, takie jak pożar, zalanie czy eksplozja. Polisa dostępna jest w dwóch wariantach – Standard i Premium.

Zakres ochrony ubezpieczenia Play Ochrona sprzętu sportowego

Zakres ochronyWariant StandardWariant Premium
Cena pakietu7,99 zł miesięcznie14,99 zł miesięcznie
Uszkodzenie sprzętumaksymalnie (za uszkodzenie i utratę) 10 000 zł; minimalna wartość szkody 100 złmaksymalnie (za uszkodzenie i utratę) 10 000 zł; minimalna wartość szkody 100 zł
Kradzież z włamaniemmaksymalnie (za uszkodzenie i utratę) 10 000 zł; minimalna wartość szkody 100 zł
Rabunek sprzętumaksymalnie 5 000 zł; minimalna wartość szkody 100 zł

Źródło: Play.pl (stan na 17 lipca 2018 r.)

Zalety:

 • niska składka miesięczna ubezpieczenia.

Wady:

 • ubezpieczenie wyłącznie sprzętu sportowego nie starszego niż 7 lat,
 • brak ochrony w razie kradzieży lub rabunku sprzętu sportowego w wariancie Standard.

4. Play Pomoc dla sportowców

Ten pakiet skierowany jest do osób amatorsko uprawiających sport w wieku od 18 do 75 lat. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas aktywności fizycznej, mogą liczyć na ochronę ubezpieczyciela. Jest ona dostępna w dwóch wariantach – Standard (7,99 zł miesięcznie) i Premium (9,99 zł miesięcznie). Ze względu na niewielką różnicę cenową (zaledwie 2 zł), zdecydowanie lepiej wybrać drugi z nich. Oferuje rehabilitację do 5000 zł i szeroką pomoc specjalistów, takich jak pielęgniarka, psycholog, dietetyk czy trener sportowy.

Zakres ochrony ubezpieczenia Play Pomoc dla sportowców

Zakres ochronyWariant StandardWariant Premium
Cena pakietu7,99 zł miesięcznie9,99 zł miesięcznie
Pobyt w szpitaludo 500 zł miesięczniedo 500 zł miesięcznie
Amatorskie uprawianie sportu++
Wizyta u lekarzado 500 złdo 500 zł
Wizyta u specjalistydo 800 zł za wszystkie wizytydo 800 zł za wszystkie wizyty
Wizyta u specjalistydo 2500 złdo 5000 zł
Sprzęt rehabilitacyjnyraz w okresie ubezpieczenia2 razy w okresie ubezpieczenia
Wizyta pielęgniarkido 400 zł; 2 razy w okresie ubezpieczenia
Dostawa lekówdo 400 zł; 2 razy w okresie ubezpieczenia
Opieka po hospitalizacji+
Badania diagnostycznedo 600 złdo 1000 zł
Transport medycznyraz w okresie ubezpieczenia2 razy w okresie ubezpieczenia
Pomoc psychologa raz w okresie ubezpieczenia2 razy w okresie ubezpieczenia
Konsultacja dietetyka+
Konsultacja trenera+
Infolinia dla sportowców++

Źródło: Play.pl (stan na 17 lipca 2018 r.)

Zalety:

 • szeroki zakres ochrony w wariancie Premium przy niewielkiej różnicy cenowej w porównaniu do opcji Standard,
 • rehabilitacja do 5000 zł w wariancie Premium,
 • szeroki dostęp do specjalistów w wariancie Premium.

Wady:

 • brak szerokiego dostępu do specjalistów w wariancie Standard.

Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne Play Spokojny wypoczynek?

Polisa turystyczna Play Spokojny wypoczynek ma wystarczające sumy gwarantowane kosztów leczenia w Europie, a nieco zbyt niskie poza Starym Kontynentem. Ponadto limity OC w życiu prywatnym czy NNW często również bywają wyższe. Jedna z ofert dostępnych w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.pl ,zawiera zdecydowanie wyższe świadczenia, a także jest tańsza niż propozycja operatora komórkowego w wariancie Premium. Pakiet zawiera:

 • koszty leczenia i ratownictwa – 600 000 zł (około 139 500 euro),
 • NNW – 50 000 zł,
 • OC w życiu prywatnym – 150 000 zł,
 • ubezpieczenie bagażu – 1500 zł,
 • usługi assistance,
 • klauzulę alkoholową za dopłatą 20% składki.

Ubezpieczenie Play Spokojny wypoczynek ma jedynie wyższą sumę gwarantowaną bagażu. Jednak jedna z ofert z naszego kalkulatora poza szerszym zakresem ochrony, jest również tańsza niż wariant Premium. Porównanie cen ułatwi przygotowana przez nas tabela:

Porównanie cen ubezpieczenia Play w wariancie Premium a jednej z polis z kalkulatora ubezpieczeń turystycznych rankomat.pl:

Długość wyjazduUbezpieczenie Play Spokojny wypoczynek – wariant PremiumJedno z ubezpieczeń z kalkulatora rankomat.plRóżnica na korzyść oferty rankomat.pl
3 dni26,49 zł21,81 zł4,68 zł
7 dni52,49 zł50,89 zł1,60 zł
14 dni107,99 zł101,78 zł6,21 zł

Źródło: Play.pl, rankomat.pl

Jak widać w powyższej tabeli, w zależności od długości wyjazdu, w każdym z trzech wariantów jedna z ofert z kalkulatora rankomat.pl będzie tańsza w porównaniu do propozycji Play. Różnica cenowa wynosi od 1,60 do 6,21 zł. W efekcie przed wyborem ubezpieczenia turystycznego, należy porównać ze sobą co najmniej kilka pakietów, a następnie dopasować któryś z nich do indywidualnych potrzeb.

Co warto wiedzieć
 1. Niska składka miesięczna ubezpieczenia
 2. Ubezpieczenie wyłącznie sprzętu sportowego nie starszego niż 7 lat,
 3. Brak ochrony w razie kradzieży lub rabunku sprzętu sportowego w wariancie Standard.
Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

5/5 - (3 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments