Koszty leczenia – porównanie zakresu ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych

Opublikowano: 2016-11-30 (aktualizacja 2021-07-01, godz. 1:44)

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest główną funkcją polisy turystycznej. Wyjeżdżając za granicę jedną z najważniejszych kwestii, o których musisz pomyśleć jest to, czy w razie nagłego zachorowanie będziesz mógł bez problemu skorzystać z opieki medycznej. Jest to zawsze możliwe, jednak bez odpowiedniego ubezpieczenia, będziesz narażony na niemałe koszty.

Podczas pobytu za granicą nie myślisz o tym, co się stanie jeśli… A przecież możesz przypadkowo złamać nogę czy rękę, doznać nagłego ataku niewystępującego wcześniej uczulenia lub być uczestnikiem poważnego wypadku. W takich sytuacjach udanie się do lekarza będzie konieczne. Jeżeli przed wyjazdem zlekceważyłeś kwestię ubezpieczenia zdrowotnego, licz się z wysokim rachunkiem, który wystawia służba zdrowia za granicą. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Jednym ze sposobów, aby uniknąć takich kosztów jest wyrobienie karty EKUZ. Musisz jednak pamiętać, że nie zawsze jest ona wystarczającym zabezpieczeniem oraz może wiązać się z pewnymi kosztami leczenia za granicą. Dopełnieniem ubezpieczenia NFZ będzie indywidualne ubezpieczenie turystyczne proponowane przez większość towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Przeczytaj więcej w tym poradniku o porównaniu karty EKUZ vs indywidualne ubezpieczenie na podróż.

Leczenie za granicą

Kupując ubezpieczenie na zagraniczną podróż, powinieneś zapoznać się ze szczegółowym zakresem wszystkich wybranych opcji. W przypadku kosztów leczenia, nie będziesz miał wpływu na to co jest zawarte w ubezpieczeniu, jednak dla zwiększenia ochrony możesz ustalić wysoką sumę ubezpieczenia. Przed zakupem polisy powinieneś porównać także, czy każde z towarzystw proponuje jednakową ochronę. Poniższa tabela przedstawia zakres kosztów leczenia w 7 najważniejszych towarzystwach, dostępnych w naszej porównywarce.

Zakres Europa Warta Signal Iduna Aviva Generali Axa Allianz
Koszty hospitalizacji
Koszty leczenia ambulatoryjnego
Koszty przedwczesnego porodu
Leczenie stomatologiczne
Komora dekompresyjna
(wersja Travel Sport)
Koszty ratownictwa
(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)

(wersja Travel Sport)

(w zakresie Assistance)
Koszty transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
(w zakresie Assistance)
Koszty transportu ubezpieczonego między placówkami medycznymi
(w zakresie Assistance)
Koszty transportu ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania podczas podroży zagranicznej
(w zakresie Assistance)
Koszty transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce lub pochówek ubezpieczonego w miejscu podróży zagranicznej
(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)
Koszty transportu powrotnego ubezpieczonego do Polski lub placówki medycznej w Polsce
(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)
Zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
Naprawa i zakup okularów oraz naprawa protez bezpośrednio po wypadku
(nie dotyczy okularów)
Dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia
Honoraria lekarskie
Koszty leczenia powstałego w okolicznościach określonych w definicji klauzuli nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru  

Źródło: opracowanie własne

Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z całym dokumentem OWU, a przede wszystkim z zakresem pozostałych opcji. Jak widać powyżej, część usług może znajdować się np. w Assistance. Jeżeli więc nie znajdziemy interesującej nas ochrony, upewnijmy się czy nie została zawarta w innym ryzyku.

Koszty leczenia

Usługi medyczne z granicą nie należą do najtańszych, podobnie zresztą jak w Polsce. Zazwyczaj jednak tego nie doświadczasz, ponieważ jesteś ubezpieczony w NFZ. Za granicą może się okazać, że tej ochrony zabrakło, a wtedy faktycznie przekonasz się ile jest warta praca lekarzy. Nie życząc nikomu takich wydatków, zachęcamy do porównania i zakupu ubezpieczenia na wyjazd, które zapewnia lepszą ochronę niż EKUZ oraz pokrywa wiele dodatkowych kosztów, o których teraz prawdopodobnie nie myślisz, ale które są bardzo prawdopodobne.

porównaj i kup online polisę turystyczną

Ubezpieczenie na zagraniczny wyjazd w każdej wersji zawiera pokrycie kosztów leczenia i kalkulując oferty wielu towarzystw utwierdzisz się w przekonaniu, że podstawowa polisa wcale nie kosztuje wiele. Jest to nie duży wydatek, w porównaniu ze wszystkimi kosztami wyjazdu, jednakże jak wartościowy. Pamiętaj także o ustaleniu wysokiej sumy ubezpieczenia, ponieważ zbyt niska może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów, jeżeli dojdzie do poważnego wypadku i konieczne będzie skomplikowane leczenie.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments