Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.
ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Ubezpieczenie KL (kosztów leczenia) – co obejmuje?

Redakcja

Zaktualizowano: 2022-12-16

Pojęcie kosztów leczenia może wydawać się obce dla kogoś, kto pierwszy raz zamierza skorzystać z ubezpieczenia turystycznego. Warto jednak przyjrzeć się temu pojęciu zwłaszcza, jeśli wybieramy się w podróż zagraniczną. O tym dlaczego i na co przede wszystkim zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu kosztów leczenia – odpowiadamy w poniższym artykule.

Co to są koszty leczenie (KL) i jaki jest zakres ubezpieczenia?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala, co wchodzi w zakres kosztów leczenia danej polisy. Wiele z tych świadczeń powtarza się we wszystkich typach ubezpieczenia, bez względu na wewnętrzne regulacje. Część towarzystw nie pokrywa kosztów leczenia, np. wypadków lotniczych, osób powyżej 70. roku życia czy ataków terrorystycznych. 

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

✔ Jednym ze sposobów, aby uniknąć takich kosztów jest wyrobienie karty EKUZ. Musisz jednak pamiętać, że nie zawsze jest ona wystarczającym zabezpieczeniem oraz może wiązać się z pewnymi kosztami leczenia za granicą. Dopełnieniem ubezpieczenia NFZ będzie indywidualne ubezpieczenie turystyczne proponowane przez większość towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Dlatego tak ważne jest, aby decydując się na ubezpieczenie – zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których zawarte są wszelkie informacje dotyczące zakresu polisy.

Koszty leczenia w ubezpieczeniu turystycznym można podzielić na dwie grupy:

Pierwsza dotyczy usług typowo medycznych udzielanych przez specjalistyczne służby i zaliczają się do niej:

 • wizyty lekarskie (domowe i w gabinetach),
 • badania medyczne,
 • niezbędne porady i konsultacje,
 • doby spędzone w szpitalu (z opieką i wyżywieniem),
 • zabiegi i operacje,
 • transport sanitarny (ambulansem, śmigłowcem) oraz transport powrotny pacjenta do kraju,
 • ratownictwo (czasem jest zaliczane jako osobny element ubezpieczenia) na lądzie, morzu, w górach oraz jaskiniach,
 • zakup leków, środków opatrunkowych oraz innych akcesoriów medycznych.

Drugą grupą natomiast są usługi okołomedyczne, niedotyczące bezpośrednio wydatków na leczenie, ale z nimi związane. Należą do niej między innymi:

 • organizacja pobytu dla osób towarzyszących ubezpieczonego,
 • organizacja przyjazdu i pobytu bliskich na czas hospitalizacji,
 • opieka nad małoletnimi dziećmi towarzyszącymi ubezpieczonemu,
 • usługi informacyjne (np. gdzie znajduje się najbliższy szpital, co zrobić w razie wypadku itp.),
 • pomoc tłumacza.

✔ WAŻNE! Każdy ubezpieczyciel, w zależności od prowadzonej polityki – sam ustala zasady danej oferty. Usługi medyczne mogą różnić się w zależności od oferty danego ubezpieczyciela. Zakres polisy określony jest dokładnie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Leczenie za granicą

Kupując ubezpieczenie na zagraniczną podróż, powinieneś zapoznać się ze szczegółowym zakresem wszystkich wybranych opcji. W przypadku kosztów leczenia, nie będziesz miał wpływu na to co jest zawarte w ubezpieczeniu, jednak dla zwiększenia ochrony możesz ustalić wysokość sumy ubezpieczenia – mówi Patrycja Pałka, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych na rankomat.pl

Przed zakupem polisy należy porównać także, czy każde z towarzystw proponuje jednakową ochronę. Poniższa tabela przedstawia zakres kosztów leczenia w 7 najważniejszych towarzystwach, dostępnych w naszej porównywarce.

Zakres Europa Warta Signal Iduna Aviva Generali Axa Allianz
Koszty hospitalizacji
Koszty leczenia ambulatoryjnego
Koszty przedwczesnego porodu
Leczenie stomatologiczne
Komora dekompresyjna
(wersja Travel Sport)
Koszty ratownictwa
(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)

(wersja Travel Sport)

(w zakresie Assistance)
Koszty transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
(w zakresie Assistance)
Koszty transportu ubezpieczonego między placówkami medycznymi
(w zakresie Assistance)
Koszty transportu ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania podczas podroży zagranicznej
(w zakresie Assistance)
Koszty transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce lub pochówek ubezpieczonego w miejscu podróży zagranicznej
(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)
Koszty transportu powrotnego ubezpieczonego do Polski lub placówki medycznej w Polsce
(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)
Zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
Naprawa i zakup okularów oraz naprawa protez bezpośrednio po wypadku
(nie dotyczy okularów)
Dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia
Honoraria lekarskie
Koszty leczenia powstałego w okolicznościach określonych w definicji klauzuli nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru  

Źródło: polisaturystyczna.pl

Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z całym dokumentem OWU, a przede wszystkim z zakresem pozostałych opcji. Jak widać powyżej, część usług może znajdować się np. w Assistance. Jeżeli więc nie znajdziemy interesującej nas ochrony, upewnijmy się czy nie została zawarta w innym ryzyku.

Jak działają koszty leczenia?

Stało się. Dopadły Cię problemy ze zdrowiem w czasie podróży, masz polisę, ale zupełnie nie wiesz co zrobić. Spokojnie – w pierwszej kolejności musisz skontaktować się z centrum alarmowym ubezpieczyciela. Zostaniesz poinstruowany, jak postąpić w danej sytuacji. Jeśli nie będziesz w stanie zawiadomić ubezpieczyciela (np. straciłeś przytomność albo musiałeś szybko jechać do szpitala), to masz obowiązek powiadomić towarzystwo o zdarzeniu później i również wtedy otrzymasz informację, na jakiej zasadzie będą pokrywane koszty. Ubezpieczyciele wyróżniają rozliczenie:

 • bezgotówkowe – czyli towarzystwo kontaktuje się ze szpitalem czy placówką medyczną, pokrywając bezpośrednio wszystkie poniesione koszty, bez Twojego udziału,
 • gotówkowe – sam pokrywasz koszty leczenia z własnej kieszeni, zachowując faktury i rachunki, na których podstawie możesz ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków.

Koszty leczenia w praktyce

Często zdarza się tak, że najmniej przyjemne wydarzenia w życiu, dotykają nas w najmniej oczekiwanym momencie. Taka właśnie sytuacja przytrafiła się jednemu z naszych klientów – panu Tomaszowi.

Pan Tomasz podczas podróży do Chorwacji trafi do szpitala z podejrzeniem wyrostka robaczkowego. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym Pan Tomasz wykupił polisę, pokryło koszty pobytu w szpitalu (w tym wyżywienie i leki), wykonanych badań, a także operacji której koszt wyniósł 19 000 euro.

Co ważne, zostały również pokryte koszty pobytu zony Pana Tomasza w hotelu, podczas hospitalizacji mężczyzny, a także powrót małżeństwa do Polski.

Koszty leczenia a COVID-19

Decydując się na ubezpieczenie w czasie pandemii, nie można nie wziąć pod uwagę ewentualności zarażenia COVID-19. Sytuacja taka staje się szczególnie problematyczna, kiedy wirus złapie nas na wyjeździe. Co w takiej sytuacji? Czy koszty leczenie pokryją również koszty leczenia COVID-19?

Wszystko zależy od danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Niektórzy ubezpieczyciele „wrzucają” COVID-19 do ogólnej sumy kosztów leczenia, ale część z nich traktuje COVID-19 jako zupełnie oddzielną sekcję kosztów leczenia. Wykonując kalkulację w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.pl, warto zwrócić uwagę, czy mamy oznaczoną ochronę od COVID-19.

WAŻNE! Wszyscy ubezpieczyciele dostępni na polistaurystyczna.pl ochronę od COVID-19 oferują w standardzie.

Suma gwarantowana kosztów leczenia

Wybierając ubezpieczenie kosztów leczenie, musisz pamiętać, że towarzystwo pokryje opłaty związane z leczeniem tylko do wysokości o wybranej w momencie zakupu polisy sumy gwarantowanej. Z kolei ta wysokość uzależniona jest od konkretnego pakietu ubezpieczenia, na który się zdecydujemy.

Najniższe sumy gwarantowane wynoszą zazwyczaj między  5 000-10 000 euro. Należy jednak pamiętać, że nie są one wystarczające. Przykładowo – wyjeżdżając poza granice naszego kraju, do któregoś z europejskich państw, trzeba zadbać o to, aby suma gwarantowana kosztów leczenia nie była niższa niż 20 000 euro. Z kolei wysokość kosztów leczenia w ubezpieczenie do wyjazdu poza Europę, powinna być dopasowana do faktycznych kosztów leczenia w danym kraju.

✔Jeśli podróżujesz do krajów wysokorozwiniętych, słynących z bardzo wysokich opłat za leczenie (np. do Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Australii) albo masz zamiar przebywać za granicą przez długi czas, to zastanów się nad opcją ubezpieczenia KL bez limitu. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa wszystkie wydatki związane z leczeniem, bez żadnych górnych ograniczeń.

Choroba przewlekła a koszty leczenia – jaka polisa wystarczy?

W przypadku zdiagnozowanej choroby przewlekłej – sytuacja wygląda już nieco inaczej. Standardowa polisa zdecydowanie nie wystarczy.

Jeśli w danym przypadku występuje schorzenie które wymaga trwałego i specjalistycznego leczenia – należy rozszerzyć ochronę w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia. Jeśli nie zadbasz o to wcześniej, w skutek choroby Twój stan zdrowia pogorszy się, a pomoc medyczna będzie niezbędna – to ubezpieczyciel ma prawo domówić Ci pokrycia kosztów leczenia. Dlaczego?

Choroba przewlekła to sytuacja, w której nawracające objawy zwiększają obciążenie ryzykiem znacznie bardziej niż w przypadku osoby zdrowej. Towarzystwa ubezpieczeniowe w taki sposób po prostu zabezpieczają się przed wystąpieniem takiego właśnie ryzyka.

✔ Rozszerzenie o choroby przewlekłe może być również wymagane w przypadku kobiet w ciąży.

Kiedy nie można liczyć na pokrycie kosztów leczenia?

Wyłączenia medyczne, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia jeśli:

 • nie poinformujesz centrum alarmowego o zdarzeniu (np. wypadku, kontuzji, problemach ze zdrowiem, wizycie u lekarza), trafieniu do szpitalu) w określonym czasie (np. w ciągu dwóch dni po zdarzeniu,
 • działasz niezgodnie z zaleceniami lekarza (np. nie zostałeś w łóżku, odmówiłeś przyjęcia leków czy operacji),
 • wypadek spowodowało celowe działanie ubezpieczonego lub jego bliskich prowadzące do problemów ze zdrowiem (np. wypadek, w którym złamałeś nogę spowodowała Twoja żona – chcieliście uzyskać odszkodowanie)
 • leczenie/udzielanie pomocy było spowodowane samobójstwem lub próbą samobójczą,
 • zaniedbasz zasady bezpieczeństwa, dopuścisz do rażącego zaniedbania swojego zdrowia (np. wskoczysz do wody “na główkę”, przebiegniesz przez ulicę w niedozwolonym miejscu)
 • leczenie jest spowodowane jest chorobą przewlekłą istniejącą przed podróżą, o ile polisa nie posiada rozszerzenia ochrony,
 • istniały przeciwwskazania do podróży (np. zły stan zdrowia),
 • aktywności sportowe lub zawodowe  nie zostały objęte dodatkowym rozszerzeniem,
 • będziesz brał udział w zakładach i wyścigach,
 • powodem leczenia są choroby przenoszone drogą płciową, AIDS i HIV,
 • powodem leczenia są nowotwory w fazie terminalnej,
 • podróżujesz w stanie po przeszczepieniu narządów lub ze wskazaniami do przeszczepu,
 • masz przewlekłą niewydolność nerek leczoną dializami,
 • chorujesz psychiczne oraz wymagasz leczenia psychoanalitycznego i psychoterapeutycznego,
 • były to operacje plastyczne lub zabiegi kosmetyczne,
 • korzystałeś z niestandardowych usług w szpitalach, np. używałeś odbiorników radiowych czy telewizyjnych,
 • leczyłeś się metodami niekonwencjonalnymi,
 • przebywałeś w , korzystałeś z fizykoterapii lub helioterapii,
 • kontynuujesz leczenie w Polsce,
 • wykonałeś badania zbędne w ocenie lekarza,
 • chorujesz na konwulsję lub epilepsję,
 • korzystałeś z innych metod leczenia, niezwiązanych z wypadkiem czy zachorowaniem,
 • leczenie przekroczyło zakres usług medycznych niezbędnych do przywrócenia stanu zdrowia.

Wyłączenia prawne, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia jeśli:

 • brałeś udział w bójkach, chuligaństwie, działalności przestępczej, w działaniach wojennych, misjach pokojowych, aktach terrorystycznych lub aktywnie uczestniczyłeś w demonstracjach, strajkach, buntach,
 • nie posiadałeś odpowiednich i ważnych uprawnień, na przykład prawa jazdy danej kategorii czy uprawnień do nurkowania bez opieki instruktora,
 • nie posiadałeś szczepień ochronnych lub zabiegów profilaktycznych rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia przed podróżą zagraniczną w dane miejsce,
 • do zdarzenia doszło, gdy byłeś w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jak również substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu,
 • trafiłeś na odwyk związany z uzależnieniem,
 • postępowałeś niezgodnie z zaleceniami organów państwowych (np. nie dostosowałeś się do ostrzeżeń  wydawanych przez MSZ, które zalecało rezygnację z podróży do określonych państw lub regionów geograficznych.

Wyłączenia wyjątkowe, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia jeśli:

 • istniało zagrożenie środowiska: skażenia, wybuchy, zanieczyszczenia – wszelkie katastrofy naturalne;
 • zdarzenia miały miejsce na skutek aktów terroru; wojny, działań wojennych i stanów wyjątkowych;

Inne wyłączenia stosowane przez ubezpieczyciela indywidualnie:

 • wypadek lotniczy;
 • przekroczenie określonego wiek np. 70 lat i nie posiadanie rozszerzenia o choroby przewlekłe;
 • brak zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej na potrzeby centrum alarmowego,
 • podróżowanie w miejsca ekstremalne, odległe geograficznie, odludne, niezamieszkałe – np. na pustynie, otwarte morze, obszary polarne.

Wszystkie wyłączenia, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego – mogą się różnić. Ponownie, jak w każdym innym przypadku opisanym powyżej – należy sprawdzić dokładnie zapis w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Wygodnym i skutecznym sposobem na znalezienie najlepszego dla siebie ubezpieczenia jest kalkulator ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.pl. Narzędzie pozwala w kilka sekund porównać oferty różnych ubezpieczycieli, dokładnie przyglądając się zakresowi rozszerzenia. 
porównaj i kup online polisę turystyczną

Ubezpieczenie na zagraniczny wyjazd w każdej wersji zawiera pokrycie kosztów leczenia i kalkulując oferty wielu towarzystw utwierdzisz się w przekonaniu, że podstawowa polisa wcale nie kosztuje wiele. Jest to nie duży wydatek, w porównaniu ze wszystkimi kosztami wyjazdu, jednakże jak wartościowy.

✔ Pamiętaj o ustaleniu wysokiej sumy ubezpieczenia, ponieważ zbyt niska może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów, jeżeli dojdzie do poważnego wypadku i konieczne będzie skomplikowane leczenie.

Podsumowanie
 1. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala, co wchodzi w zakres kosztów leczenia (KL) danej polisy.
 2. Każdy ubezpieczyciel, w zależności od prowadzonej polityki – sam ustala zasady danej oferty. Usługi medyczne mogą różnić się w zależności od oferty danego ubezpieczyciela. Zakres polisy określony jest dokładnie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 3. Wszyscy ubezpieczyciele dostępni na polistaurystyczna.pl ochronę od COVID-19 oferują w standardzie.
 4. Wybierając ubezpieczenie kosztów leczenie, musisz pamiętać, że towarzystwo pokryje opłaty związane z leczeniem tylko do wysokości o wybranej w momencie zakupu polisy sumy gwarantowanej.
 5. W przypadku zdiagnozowanej choroby przewlekłej standardowa polisa zdecydowanie nie wystarczy.

Ubezpieczenie kosztów leczenia - pytania i odpowiedzi

 1. Jak wygląda pokrycie kosztów leczenia?

  Ubezpieczyciele wyróżniają rozliczenie bezgotówkowe – czyli takie, gdzie towarzystwo kontaktuje się ze szpitalem czy placówką medyczną, pokrywając bezpośrednio wszystkie poniesione koszty, bez udziału ubezpieczonego. Gotówkowe – czyli takie, gdzie sam pokrywasz koszty leczenia z własnej kieszeni, zachowując faktury i rachunki, na których podstawie możesz ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków.

 2. Gdzie można wyrobić kartę EKUZ?

  Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 3. Czy usługi medyczne za granicą wszędzie są droższe niż w Polsce?

  Zazwyczaj tak. Wybierając się za granicę, trzeba mieć świadomość wysokości cen usług medycznych. Przykładowo, tydzień na oddziale kardiologicznym w USA może kosztować nawet 350 000 zł, a operacja neurologiczna w Indiach – 100 000 zł. Nigdy nie wiemy, kiedy skorzystanie z takiej usługi może być potrzebne, dlatego będąc w kraju, w którym hospitalizacja nie należy do najtańszych - warto mieć odpowiednią ochronę.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

4.2/5 - (4 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments