Jak i kiedy zgłosić szkodę w ubezpieczeniu turystycznym?

Opublikowano: 2016-09-28 (aktualizacja 2018-09-11, godz. 12:59)

Podczas wyjazdu, tak jak w życiu – nie wszystko układa się po myśli. Ci, którzy w razie wystąpienia szkody posiadają odpowiednie zabezpieczenie w postaci polisy turystycznej, będą w komfortowej sytuacji. Polega ona na szybkim zdobyciu odszkodowania – jak się do tego zabrać?

Ubezpieczyciele działający na polskim rynku stosują zbliżone procedury zgłoszenia szkody. Właściciel ubezpieczenia turystycznego ma do wyboru kilka metod prowadzących do postępowania odszkodowawczego: Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

 • telefon (infolinia),
 • e-mail,
 • e-formularz,
 • SMS,
 • faks,
 • wideoczat,
 • poczta tradycyjna,
 • wizyta osobista w oddziale.

Chociaż możliwości zgłoszenia jest dużo, do najpopularniejszych sposobów należy telefon oraz poczta elektroniczna.

Kontakt z ubezpieczycielem może nastąpić także po powrocie do domu (do kraju) – wtedy zgłaszający najchętniej wykorzystują telefon i wizytę osobistą w oddziale, jeśli ten znajduje się w ich miejscowości.

Należy pamiętać o tym, że szkodę należy zgłosić możliwie jak najwcześniej. Zazwyczaj jest to maksymalnie 7 dni od zgłoszenia informacji o zdarzeniu.

Kto może zgłosić szkodę?

W zależności od rodzaju szkody może ją zgłosić do ubezpieczyciela sam poszkodowany, współpodróżny lub ktoś z rodziny bądź znajomych. Warunkiem jest dotrzymanie terminu oraz przekazanie Towarzystwu danych niezbędnych do rozpoczęcia całej procedury związanej z likwidacją szkody i w konsekwencji wypłatą odszkodowania.

Jakie dane będą potrzebne? Jeszcze na etapie samego zgłaszania szkody konsultant poprosi zgłaszającego o:

 • numer polisy,
 • imię i nazwisko, adres oraz datę urodzenia poszkodowanego,
 • datę wyjazdu z Polski,
 • datę i miejsce zdarzenia,
 • okoliczności zdarzenia,
 • nazwę jednostki medycznej udzielającej pomocy.

Drugim etapem jest dostarczenie do ubezpieczyciela kompletu dokumentów w określonym przez dane TU czasie.

Kiedy trzeba zgłosić szkodę?

O szkodzie należy powiadomić ubezpieczyciela możliwie jak najszybciej, ale Towarzystwa precyzują ten termin, np. AXA wymaga kontaktu do swojego centrum alarmowego w ciągu 24 godzin od zdarzenia – dotyczy nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Jednak w niektórych sytuacjach zgłoszenie telefoniczne w ciągu doby nie jest możliwe. Wówczas trzeba samemu pokryć koszty leczenia, za które ubezpieczyciel zwraca w oparciu o przesłane oryginały rachunków.

Zgłoszenie szkody będzie możliwe również po powrocie do kraju – ubezpieczony ma zazwyczaj 7 dni na przesłanie pocztą wypełnionych druków dot. zgłoszenia szkody z całą dokumentacją medyczną, rachunkami i innymi wymaganymi przez TU załącznikami.

Jak wygląda formularz zgłoszenia szkody?

W ubezpieczeniach turystycznych ryzyko wystąpienia szkody jest wysokie – szczególnie gdy wyjeżdżający zamierza uprawiać sporty wyczynowe czy ekstremalne. Z kolei Polacy na miejsce podróży wybierają coraz bardziej egzotyczne zakątki świata do realizowania swoich pasji. Dlatego przy zgłaszaniu szkody zza granicy liczy się nie tylko łatwość, ale i szybkość w dotarciu do konsultanta ubezpieczeniowego.

 

 

Fot. 1 Fragment przykładowego formularza szkody w wersji PDF do wydrukowania
Źródło: pzu.pl

 

Normą są centrale alarmowe Towarzystw działają przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Przy wykorzystaniu internetu można też uzupełnić specjalny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ubezpieczyciela.

Formularz w wersji online zazwyczaj składa się z kilku kroków:

1) SZKODA

– rodzaj i przyczyna, miejsce oraz czas zdarzenia, dodatkowo krótki opis okoliczności wypadku,

2) UBEZPIECZONY

– dane poszkodowanego i ewentualnie osoby zgłaszającej szkodę, oprócz tego szczegóły z polisy, w tym numer, nazwa i miejsce zawarcia umowy,

3) PLACÓWKA MEDYCZNA

– jeśli poszkodowany trafił do szpitala należy wypełnić odpowiednie pola wskazując dane kontaktowe placówki, okres leczenia czy przyczynę znalezienia się w szpitalu,

4) KONTAKT

– dane kontaktowe do poszkodowanego lub osoby zgłaszającej szkodę oraz numer konta, na które ma być dokonany przelew tytułem odszkodowania.

 

Ostatnim etapem formularza jest załączenie wymaganych dokumentów w wersji PDF, jak dowód tożsamości, dokumentacja medyczna, rachunki, dowody zapłaty za leczenie, w tym leki i środki opatrunkowe.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments