ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Jak i kiedy zgłosić szkodę w ubezpieczeniu turystycznym?

Opublikowano: 2016-09-28 (aktualizacja 2022-06-22, godz. 10:07)

W trakcie wycieczek może dojść do różnego rodzaju wypadków. Jeśli dysponujesz ubezpieczeniem turystycznym, istnieje opcja uzyskania odszkodowania m.in. za leczenie. Jak zgłosić szkodę z tytułu takiej polisy?

Ubezpieczenie turystyczne – jak zgłosić szkodę krok po kroku?

Zgłaszanie szkody z ubezpieczenia turystycznego nie jest skomplikowane. Obecnie większość formalności da się dopełnić przez internet. Trzeba jednak pamiętać, że w regulaminach wewnętrznych poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych znajdują się informacje na temat maksymalnego czasu, w którym należy zgłosić szkodę. Przekroczenie tego terminu sprawia, że turysta prawdopodobnie nie uzyska odszkodowania.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Czas na zgłoszenie szkody jest dość krótki. Zależy on od dokładnych warunków danego towarzystwa ubezpieczeniowego, jednak w zdecydowanej większości przypadków jest to zaledwie kilkadziesiąt godzin od zdarzenia – czasem zaledwie doba. Z tego powodu należy się spieszyć i poinformować o ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji od razu po wypadku. Można to zrobić telefonicznie lub poprzez stronę internetową. Zazwyczaj klienci dysponują własnym profilem użytkownika, który daje możliwość wypełniania formularzy bez wychodzenia z domu i dodatkowego potwierdzania swojej tożsamości.

Procedury zgłaszania zdarzeń w trakcie podróży wyglądają tak samo niezależnie od tego, czy doszło do wypadku z uszkodzeniem ciała, czy kradzieży bądź zgubienia bagażu w trakcie przelotu samolotem. Ważne jednak, by zgłaszana sytuacja była zawarta w zakresie ochrony danej polisy. To właśnie dlatego tak istotne jest zapoznanie się z dokładną treścią OWU. Niektóre ubezpieczenia chronią bowiem jedynie w przypadku urazów ciała, ale nie pozwolą na wypłacenie odszkodowania za straty związane z bagażem.

Jak wygląda zgłaszanie szkody krok po kroku? Nie jest to skomplikowane. Na samym początku należy zdobyć dane kontaktowe do towarzystwa ubezpieczeniowego. Zwykle jest to numer telefonu do centrum alarmowego, stworzonego właśnie z myślą o zgłaszaniu szkód w ramach ubezpieczenia. Takie informacje znajdziesz zarówno na polisie, jak i stronie internetowej ubezpieczyciela. Istnieje również opcja skorzystania z formularza online. Użytkownicy chętniej wybierają jednak numer telefonu, który pozwala na upewnienie się, że informacja o zdarzeniu od razu dotarła do ubezpieczyciela, a procedury zostały uruchomione.

W trakcie rozmowy konsultant wskaże wymagane dokumenty. Mają one zwykle na celu potwierdzenie konkretnego zdarzenia i poniesionych kosztów. Takie dokumenty są niezbędne także w trakcie uzupełniania formularza na stronie internetowej.

Ostatnim krokiem jest podanie informacji z dokumentów. Konsultant lub formularz internetowy prowadzą klienta przez cały proces, dzięki czemu zgłaszanie szkody staje się niezwykle proste.

Co powinno zawierać zgłoszenie szkody – o co może pytać ubezpieczyciel? 

Zgłaszanie szkody zwykle różni się delikatnie w zależności od tego, z usług jakiego towarzystwa ubezpieczeniowego korzystasz, a także jaki charakter ma dana szkoda. W przypadku bardziej rozbudowanych pakietów, obejmujących m.in. sporty ekstremalne, zwykle konieczne będzie podanie dodatkowych informacji. Podstawowe dane, podawane bez względu na rodzaj szkody, to:

 • imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, która uległa wypadkowi lub innemu zdarzeniu,
 • numer polisy,
 • data i miejsce wyjazdu,
 • miejsce i data szkody,
 • opis szkody i okoliczności jej powstania,
 • informacje o ewentualnych świadkach,
 • informacje o placówce medycznej, jeśli konieczne było udzielenie pomocy poszkodowanemu.

W umowach dotyczących polis turystycznych często zawarte są różnego rodzaju wyłączenia. Z tego powodu tak ważne jest przeczytanie ich odpowiednio wcześnie. Podczas rozmowy na temat szkody konsultant może bowiem zapytać o dodatkowe okoliczności, takie jak np. spożycie alkoholu. Często bowiem w umowach znajdują się wyłączenia, zgodnie z którymi wypadki pod wpływem różnego rodzaju środków nie kwalifikują się do wypłacenia odszkodowania.

Konsultanci mogą też doradzić i pomóc w sprawnym przejściu całego procesu. Z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania poszkodowanego.

Jakie dokumenty należy przygotować do zgłoszenia szkody z ubezpieczenia turystycznego?

Aby potwierdzić zaistnienie szkody, należy zebrać odpowiednie dokumenty. Ich jest im więcej, tym szybciej uzyskasz odszkodowanie. Zazwyczaj w przypadku wypadków w trakcie chodzenia po górach, pływania czy uprawiania sportów dochodzi do uszkodzeń ciała. Wówczas konieczne jest skorzystanie z pomocy w placówce medycznej. Po takiej wizycie pacjent otrzymuje wynik badania oraz rachunek. Takie dokumenty warto przedstawić ubezpieczycielowi. Oprócz tego przydadzą się również formularze niezbędne do zgłoszenia szkody zgodnie z wewnętrznym regulaminem firmy. Znaleźć je można na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Najważniejsze dokumenty potrzebne podczas zgłaszania szkody z ubezpieczenia turystycznego to:

 • dowód osobisty lub paszport osoby ubezpieczonej,
 • formularz zgłoszenia szkody pobrany ze strony internetowej danego towarzystwa,
 • polisa ubezpieczeniowa,
 • rachunki ze szpitala, dokumentacja medyczna, ewentualne rachunki związane z holowaniem, jeśli ochrona obejmuje też zdarzenia drogowe,
 • rachunki za leki,
 • notatki od policji, która pojawiła się na miejscu zdarzenia,
 • potwierdzenie, że osoba ubezpieczona była w danym miejscu w konkretnym terminie – najczęściej są to rezerwacje noclegów.

Czasami niezbędna jest też dodatkowa dokumentacja, o której konsultant poinformuje Cię w trakcie rozmowy telefonicznej. Wszystko zależy m.in. od specyfiki szkody oraz wewnętrznych warunków wypłacania odszkodowania w konkretnej firmie.

Jak wygląda formularz zgłoszenia szkody? 

Formularz zgłoszenia szkody zawiera pola, w które należy wpisać niezbędne informacje o wypadku. Takich miejsc może być nawet kilkadziesiąt, dlatego zwykle dokument liczy co najmniej kilka stron. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje nieco inny formularz, więc konieczne jest pobranie go ze strony internetowej danej firmy.

Najczęściej w formularzu należy zawrzeć takie informacje, jak:

 • typ roszczenia – w tym miejscu zwykle wpisuje się rodzaj polisy i zdarzenia,
 • informacje o polisie, wraz z datą, numerem i okresem działania,
 • dane osobowe ubezpieczonego,
 • informacje dotyczące szkody,
 • dane na temat podróży,
 • opis poniesionych kosztów,
 • dane do przelewu,
 • zgody i oświadczenia wynikające z wymogów danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dobrym pomysłem jest przygotowanie dokumentów, w których znajdują się powyższe informacje, odpowiednio wcześnie. W ten sposób wypełnianie formularza przebiegnie znacznie szybciej.

Ubezpieczenie turystyczne – jak zostaną opłacone koszty leczenia?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje polisy turystyczne na nieco innych zasadach, dlatego sposób pokrycia kosztów leczenia również może być różny. Z tego powodu trzeba zapoznać się z zasadami finansowania pomocy medycznej jeszcze przed zakupieniem ubezpieczenia. Wiele osób zastanawia się bowiem, czy konieczne jest dysponowanie dużą ilością gotówki, by pokryć koszty leczenia samodzielnie, a dopiero później uzyskać zwrot.

Zdecydowana większość firm pozwala jednak na pokrycie kosztów leczenia bez konieczności wykładania własnych pieniędzy. Wszystko przebiega na zasadzie bezgotówkowej. W placówce medycznej wystarczy przedstawić polisę. Pracownicy takiego miejsca kontaktują się następnie z ubezpieczycielem i potwierdzają informacje zawarte w dokumencie. Następnie dochodzi do rozliczenia kosztów, w czym nie bierze udziału poszkodowany. Oznacza to, że wszelkie formalności są załatwiane pomiędzy ubezpieczycielem a placówką.

Trzeba jednak pamiętać, że rozliczenia bezgotówkowego nie da się zrealizować w każdej placówce w kraju, do którego podróżujesz. Tylko niektóre miejsca są chętne do uzyskania zapłaty w ten sposób. Z tego powodu dobrym pomysłem jest wcześniejsze skontaktowanie się z placówką i sprawdzenie, czy w danym gabinecie wystarczy przedstawienie polisy, czy jednak konieczne będzie pokrycie kosztów leczenia samodzielnie, a następnie ubieganie się o zwrot pieniędzy przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Wygodnym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z towarzystwem ubezpieczeniowym, zanim jeszcze udasz się do lekarza. Konsultanci mogą bowiem udzielić informacji na temat tego, jakie placówki w danym mieście na pewno realizują rozliczenia bezgotówkowe. W ten sposób poszkodowany nie będzie musiał szukać pomocy medycznej samodzielnie. To dobre rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które nie dysponują odpowiednio dużą ilością gotówki, by zapłacić za leczenie samodzielnie i czekać na zwrot kosztów.

Jak zostanie wypłacone odszkodowanie z NNW? 

Polisy turystyczne bardzo często obejmują NNW. Obowiązuje ono w razie poważnych, trwałych uszczerbków na zdrowiu lub nawet śmierci ubezpieczonego. Po wypadku należy zgłosić szkodę z wykorzystaniem wspomnianego formularza. Niezbędne są też dokumenty z informacjami o polisie i zdarzeniu. W przypadku uszczerbku na zdrowiu pieniądze trafiają do ubezpieczonego, a w razie śmierci – do jego rodziny. Zazwyczaj takie pieniądze wypłaca się po zakończeniu leczenia. Często konieczne jest również wykonanie dodatkowych badań przez lekarza wskazanego przez ubezpieczyciela, który potwierdzi trwały uszczerbek na zdrowiu.

Maksymalne wartości odszkodowania są zawarte w umowie ubezpieczenia turystycznego. Lekarz określa procentowy uszczerbek, na podstawie którego oblicza się wysokość wypłacanych środków.

Jak zostanie wypłacone odszkodowanie z OC?

Większość ubezpieczeń turystycznych obejmuje również OC w życiu prywatnym. Pozwala ono na pokrycie szkód spowodowanych przypadkiem przez turystę. Mowa tu m.in. o uszkodzeniach w pokoju hotelowym czy wypadkach na stoku z udziałem innych osób. W przypadku tej formy polisy odpowiedzialność za likwidację szkody przejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Wystarczy zgłosić firmie zaistniałą sytuację.

W przypadku zgłaszania takiej szkody konieczne jest również podanie informacji o osobie poszkodowanej. To właśnie do niej trafią środki wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Formalności tego typu są załatwione bez udziału sprawcy, dlatego nie musisz martwić się dodatkowymi formalnościami.

Jak zostanie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia bagażu?

Do polis turystycznych bardzo często dokupuje się również ubezpieczenie bagażu. Jest to ochrona wskazana zwłaszcza w sytuacji, gdy podróżujesz samolotem i boisz się zgubienia lub uszkodzenia walizki przez linię lotniczą. Ochrona ta pozwala na wypłacenie odszkodowania także w razie kradzieży bagażu, zwłaszcza z zamkniętego pojazdu czy pokoju hotelowego.

Jeśli do zdarzenia dojdzie m.in. na lotnisku, należy zgłosić ten fakt obsłudze. Na tej podstawie zostanie wystawiony protokół potwierdzający, który trzeba dołączyć do wniosku podczas informowania o zdarzeniu ubezpieczyciela. Jeśli bagaż zostanie skradziony, należy zgłosić to na policję. Wówczas uzyskasz notatkę i protokół, który także powinien zostać dołączony do dokumentacji.

Oprócz tego niezbędne jest sporządzenie dokładnego opisu utraconych przedmiotów. Konieczne jest też określenie przybliżonej wartości tych rzeczy oraz samej walizki. Warto jednak pamiętać, że polisy ubezpieczeniowe nie zawsze obejmują wszystkie przedmioty. W przypadku sprzętu sportowego lub elektronicznego często konieczne jest wykupienie dodatkowego rozszerzenia, bez którego towarzystwo nie wypłaci odszkodowania.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie? 

Po złożeniu wniosku ubezpieczyciel ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Mowa tu jednak tylko o kompletnej dokumentacji. Jeśli zapomnisz o dostarczeniu niezbędnych pism, czas ten może znacznie się wydłużyć, aż do momentu uzupełnienia wniosku. Nie należy więc zwlekać ze złożeniem dokumentów. Konieczne jest upewnienie się, że zgromadziłeś wszystkie niezbędne pisma i rachunki.

Czasami wypłacenie odszkodowania nie jest możliwe w sytuacji, gdy leczenie wciąż trwa. Mowa tu o świadczeniach w ramach NNW. Dokładne informacje na temat czasu wypłacania odszkodowania można znaleźć w umowie dotyczącej polisy turystycznej.

Jakie są wyłączenia w ubezpieczeniu turystycznym, czyli kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone?

W każdej umowie podpisywanej podczas kupowania ubezpieczenia turystycznego znajdują się wyłączenia od odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia. Różnią się one w zależności od firmy, a także wybranego zakresu obowiązywania. Najczęściej wśród takich wyłączeń można znaleźć następujące sytuacje:

 • wypadek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • działania wojenne,
 • wypadek, do którego doszło w wyniku popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego,
 • pozostawienie bagażu bez opieki,
 • prowadzenie samochodu bez uprawnień,
 • umyślne uszkodzenie ciała lub próba samobójcza,
 • wypadek pod wpływem działania leków, zwłaszcza psychotropowych,
 • rażące niedbalstwo ubezpieczonego.

Takich przypadków jest znacznie więcej. To właśnie dlatego tak ważne okazuje się dokładne czytanie dokumentów przed ich podpisaniem. Z listą wyłączeń należy zapoznać się także przed złożeniem wniosku o wypłacenie odszkodowania. Może bowiem okazać się, że zostanie on odrzucony z niemal stuprocentową pewnością.

Wyłączenia od odpowiedzialności często obejmują także przypadki, które nie zostały zawarte w ochronie. Do polisy można bowiem dokupić dodatkowe rozszerzenia, obowiązujące np. w razie wypadków w trakcie sportów ekstremalnych czy zgubienia sprzętu sportowego. Aby otrzymać świadczenie w takich sytuacjach, konieczne jest uprzednie wykupienie szerszej ochrony.

O czym pamiętać przed zakupem polisy turystycznej, czyli mądry Polak przed szkodą

Zanim kupisz polisę turystyczną, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Najważniejsze jest dokładne przeczytanie dokumentacji, a zwłaszcza OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Lepiej stawiać na produkty o odpowiednio szerokim zakresie obowiązywania.

Zanim zdecydujesz się na zakupienie konkretnego produktu, sprawdź:

 • sposób finansowania leczenia,
 • zakres ochrony, a także dodatkowe produkty, jak NNW czy OC w życiu prywatnym,
 • wyłączenia od odpowiedzialności,
 • maksymalną wysokość odszkodowania,
 • możliwość dokupienia rozszerzeń ochrony,
 • cenę polisy.

Korzystnym rozwiązaniem jest porównanie co najmniej kilku produktów dostępnych na rynku. W tym celu warto skorzystać ze specjalnych internetowych porównywarek. Wówczas wystarczy uzupełnić informacje na temat planowanego wyjazdu oraz turystów tylko raz. System samodzielnie wygeneruje co najmniej kilka propozycji od różnych towarzystw ubezpieczeniowych. W ten sposób można szybko zestawić ze sobą nie tylko ceny poszczególnych produktów, lecz także zakres ich obowiązywania. Czasami istnieje bowiem opcja skorzystania z atrakcyjnych zniżek, pozwalających na obniżenie kosztów polisy i rozszerzenie jej zakresu. Ubezpieczenia turystyczne są produktami dość tanimi. Najtańsze z nich kosztują zaledwie kilka złotych za jeden dzień, dlatego za tygodniowy wyjazd niekiedy nie zapłacisz więcej niż 100 zł.

5/5 - (3 głosy)

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

5/5 - (3 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments