ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Dlaczego czytanie OWU jest tak ważne?

Opublikowano: 2015-05-08 (aktualizacja 2018-09-11, godz. 12:59)

5/5 - (1 głos)

Nikt nie lubi długich dokumentów, ustaw i regulaminów napisanych branżowym językiem rozumianym jedynie przez fachowców. Niektóre życiowe sytuacje zmuszają jednak do zapoznania się z nimi. Trzeba wiedzieć, na co zgodzić się, podpisując umowę. Podobnie jest w przypadku zakupu polisy turystycznej (jak i innych ubezpieczeń). Każda z nich posiada Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w których szczegółowo opisane są zasady obowiązujące podczas zakupu i czasu trwania ochrony. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Dlaczego warto zapoznać się z OWU przed podpisaniem umowy?

Przeczytaj OWU, aby wiedzieć, w jakich sytuacjach otrzymasz pomoc!

Pierwszą istotną informacją, jaką znajdziesz w tym dokumencie jest przedmiot i zakres ubezpieczenia. To one mówią, czy ubezpieczenie zawiera koszty leczenia, assistance, OC i inne ryzyka. Wskazuje także, w jakim zakresie otrzymasz zabezpieczenie w nagłych wypadkach, tzn. za co dostaniesz zwrot kosztów od ubezpieczyciela. Pamiętaj, że w większości przypadków istnieje możliwość wyboru podstawowego lub rozszerzonego wariantu polisy. Już na początku dowiesz się również, w jakich wariantach otrzymasz pełny pakiet ochrony, a do których będziesz musiał dokupić niektóre opcje osobno.

Przeczytaj OWU, aby dowiedzieć się, czy możesz ubezpieczyć się w danym towarzystwie!

Polscy ubezpieczyciele w większości kierują swoje oferty do osób, których stałym miejscem zamieszkania jest Polska. Tylko niektórzy z nich decydują się na sprzedaż polisy również obcokrajowcom. Jeśli więc nie mieszkasz w Polsce, zwróć uwagę na tę kwestię.

Przeczytaj OWU, aby poznać proponowane sumy ubezpieczenia!

Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają w OWU górną granicę kosztów, jakie gotowi są ponieść, jeśli ktoś wyrządzi Ci szkodę lub jeśli to Ty ją spowodujesz. Niektórzy ubezpieczyciele oferują jedną kwotę, na którą zawierana jest polisa, inne przedstawiają ich wachlarz, z których możesz wybrać tą, która zapewni Ci najlepsze zabezpieczenie. Wówczas wybór należy do Ciebie. Podejmując decyzję pamiętaj jednak, że zbyt niska suma może nie wystarczyć na opłacenie wszystkich usług, z których będziesz musiał skorzystać po wypadku. Zwiększy to, co prawda koszty związane z zakupem polisy, bo m.in. od wysokości sumy zależeć będzie składka ubezpieczenia. Polisa to jednak jeden z tych aspektów, na których nie warto oszczędzać.

Przeczytaj OWU, abydowiedzieć się, kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania!

Każde towarzystwo zastrzega, że w niektórych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa nie zadziała. Jest to jedna z najbardziej istotnych części Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Tak naprawdę to z niej dowiesz się, co rzeczywiście jest objęte ochroną ubezpieczeniową, a za co ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności. Jedną z ważniejszych kwestii wyłączenia odpowiedzialności jest spożywanie alkoholu. Jeśli w chwili zajścia zdarzenia podlegającego ochronie będziesz pod wpływem alkoholu, polisa nie będzie obowiązywać. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma pełne prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Każde ryzyko (koszty leczenia, bagaż podróżny, NNW) ma określone przypadki, które zwalniają towarzystwo z wywiązania się z umowy.

Przeczytaj OWU, aby wiedzieć, jak postąpić, gdy wystąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem!

W tym podstawowym dokumencie zawarta jest swego rodzaju instrukcja podpowiadająca, co powinieneś zrobić, aby otrzymać pomoc i odszkodowanie. Wypadki należą do tych sytuacji, które wywołują szok. W takim stanie trudno jest myśleć racjonalnie. Warto więc zapoznać się z tym punktem OWU, aby szybko otrzymać wsparcie. Odszkodowanie wypłacane jest zawsze na podstawie dokumentów potwierdzających realność przedstawionej przez nas sytuacji. Ważne są więc wszelkie rachunki, paragony, faktury, a także dokumenty lekarskie, jak np. badania, oraz pisemne potwierdzenie podpisane przez funkcjonariusza miejscowej policji, jeśli zdarzenie wymagało jego interwencji.

Przeczytaj OWU, aby poznać zasady naliczania składki oraz kwoty odszkodowania i warunki jego wypłaty!

Kwestie finansowe to delikatny i trudny temat. Dlatego tak ważne jest przedstawienie sposobu obliczania kwot wpłacanych na konto towarzystwa (składek), w którym się ubezpieczasz, oraz tych, które zostaną wypłacone Tobie w razie nagłego wypadku. Jednym z punktów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia jest objaśnienie, na jakich zasadach ubezpieczyciel wylicza składkę oraz co decyduje o wysokości odszkodowania.

Przeczytaj OWU, aby zobaczyć, czy obowiązuje Cię okres karencji!

Karencja to czas tuż po zawarciu polisy, w którym ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje. Dotyczy to jedynie osób, które w momencie zakupu polisy przebywają za granicą kraju stałego pobytu. Celem jest zapobieganie kupowaniu polisy już po wypadku. Czas karencji może trwać od 2 do 7 dni w zależności od ustaleń towarzystwa ubezpieczeniowego oraz pakietu.

Na co zwrócić uwagę czytając OWU?
1. Zasady zawarcia ubezpieczenia
2. Definicje pojęć ubezpieczeniowych
3. Zakres ubezpieczenia
4. Zakres terytorialny
5. Obowiązki obydwu stron (ubezpieczyciela oraz ubezpieczonego)
6. Wyłaczenia odpowiedzialności
7. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia szkody

źródło: opracowanie własne

Jest więc wiele istotnych kwestii, których podstawowym źródłem są właśnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dziś coraz więcej osób korzysta z możliwości zakupu polisy przez Internet. Jest to o wiele wygodniejsze niż wizyta w biurze ubezpieczyciela. Dla tych, którzy polegają na technologii i wybierają drogę internetową, lektura OWU to podstawa w wyborze ubezpieczenia turystycznego.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

5/5 - (1 głos)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments