ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Czym są wyłączenia niestandardowe w ubezpieczeniu turystycznym?

Opublikowano: 2015-05-08 (aktualizacja 2018-09-11, godz. 1:00)

Oceń tę stronę

Każdy, kto choć raz miał w ręku Ogólne Warunki Ubezpieczenia któregoś z towarzystw z pewnością wie, że każdy taki dokument zawiera rozdział dotyczący sytuacji, w których ochrona ubezpieczeniowa nie będzie działać, a odszkodowanie nie zostanie nam wypłacone. Dzięki temu zapisowi ubezpieczyciele mają prawo do odmowy wypłacenia pieniędzy ubezpieczonemu w wymienionych tam przypadkach. Niektóre z nich jednak zdarzają się niezwykle rzadko, w związku z czym nazywane zostały wyłączeniami niestandardowymi. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Jak już niejednokrotnie podkreślaliśmy, dokładne zapoznanie się z OWU jest koniecznością przed zakupem polisy turystycznej. Poniżej przedstawiamy jednak kilka przykładów wyłączeń niestandardowych, występujących w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Wyłączenia w ubezpieczeniu kosztów leczenia

Analizie poddanych zostało 11 towarzystw. Jako wyłączenia niestandardowe uznano te sytuacje, które wystąpiły u danego ubezpieczyciela maksymalnie 4 razy. Wyłączenia ustalano dla każdego z ryzyk osobno. I tak w zakresie kosztów leczenia najmniejszą częstotliwością występowania odznaczają się koszty:

 • wynikające z uczestnictwa w rajdach lub wyścigach samochodowych (np. Aviva)*;
 • niemedyczne” np. za korzystanie podczas pobytu w szpitalu z usług innych niż standardowe: używanie odbiorników radiowych, telewizyjnych, korzystanie z usług fryzjerskich lub kosmetycznych (np. Axa);
 • transportu po leki, bez względu na rodzaj tego transportu i niezależnie od zaleceń lekarza (np. Signal Iduna);
 • związane z chorobami i wypadkami wynikającymi z przebywania na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się (np. Warta);
 • uczestnictwo ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi (np. Europa – Travel World).

Wyłącznia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Swoje ograniczenia ma również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni przed kosztami związanymi z koniecznością naprawienia szkody wyrządzonej przez nas osobie trzeciej. Niektóre z nich nie są jednak objęte ochroną ubezpieczeniową.

 • szkody, za które ubezpieczony jest odpowiedzialny w wyniku przejęcia lub rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej (np. Aviva, Europa);
 • szkody będące wynikiem naruszenia praw autorskich, licencji, patentów znaków towarowych oraz nazw fabrycznych (np. Aviva, Axa);
 • szkody powstałe wskutek oszczerstw i pomówień oraz naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej, wyłączając jej zdrowie i życie (np. Aviva).

Wyłączenia w ubezpieczeniu NNW

Jednym z najbardziej szczegółowo opisanych ubezpieczeń jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Aby zasady jego działania były przejrzyste i zrozumiałe konieczne jest rozpisanie wszystkich sytuacji, których wystąpienie jest możliwe w podróży. Jednocześnie posiada ono wiele wyłączeń. Do niosących największe dla ubezpieczyciela ryzyko należą:

 • wypadki powstałe, jeśli ubezpieczony bez wyraźnego powodu nie skorzystał z porady lekarza lub nie dostosował się do jego zaleceń (np. Aviva);
 • wady wrodzone oraz choroby tropikalne (np. Axa);
 • zakłócenia ciąży i porodu (np. Axa);
 • przepuklina brzuszna oraz pachwinowa, chyba, że powstały one w wyniku nieszczęśliwego wypadku (np. Axa, Europa, Signal Iduna);
 • szkodzenie dysków międzykręgowych, krwawienie z organów wewnętrznych, chyba, że spowodowane one były nieszczęśliwym wypadkiem (np. Axa, Europa, Signal Iduna);
 • infekcja oraz zakażenie wścieklizną i tężcem (np. Axa, Europa, Signal Iduna);
 • atak epilepsji, utrata przytomności spowodowane chorobą (np. Europa).

Wyłączenia w ubezpieczeniu bagażu podróżnego

Nie w każdym przypadku możemy liczyć na pomoc w kwestii zaginięcia, zniszczenia lub kradzieży bagażu podróżnego. Tu najbardziej ryzykowne są:

 • kradzież z włamaniem do bagażnika samochodowego, jeśli chociaż jedna z jego ścian nie była wykonana z materiału odpornego na zniszczenia oraz w przypadku braku odpowiedniego zamknięcia bagażnika (np. Aviva);
 • szkody powstałe w wyniku emisji, wycieku itd. do powietrza, wody lub gruntu szkodliwej substancji (np. Axa);
 • zarysowania, bez względu na okoliczności ich powstania (np. Warta);
 • namioty i wiatrochrony (np. Warta).

Wyjeżdżając na urlop z polisą turystyczną trzeba mieć zatem świadomość, że powyższe sytuację, mimo niskiej częstotliwości występowania, mogą nam się przydarzyć, ale ubezpieczenie nie zrekompensuje nam poniesionych w ich wyniku strat.

*Towarzystwa podane w nawiasach informują o tym, że dane wyłączenie niestandardowe występuje u określonego ubezpieczyciela. Może ono także obowiązywać w innych TU.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Oceń tę stronę
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments