Koszty leczenia pokrywają wszelkie zobowiązania wynikłe z naszego nagłego zachorowania za granicą w wyniku choroby lub wypadku. Wizyta u lekarza, zabiegi ambulatoryjne, szpital, operacje, a także transport medyczny do kraju, transport zwłok. Jeśli chorujemy na chorobę przewlekła (cukrzyca, nowotwór, nadciśnienie, stwardnienie rozsiane itp.), aby leczenie w wyniku ewentualnego nasilenia się tych chorób było pokryte z polisy, należy wykupić zwyżkę obejmującą choroby przewlekłe. Zwykle jest to 300% zwyżki. W przeciwnym wypadku towarzystwo odmówi pokrycia kosztów z tym związanych.

UWAGA! Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia za granicą również w przypadku, gdy istniały przeciwwskazania medyczne do wyjazdu z kraju.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments