Przez skrót KL możemy rozumieć koszty leczenia oraz podstawowy assistance podróżny. Koszty leczenia dotyczą pomocy medycznej udzielonej ubezpieczonemu w zakresie pozwalającym na powrót do kraju lub kontynuowanie podróży. Ubezpieczenie kosztów leczenia zwykle zawiera pokrycie kosztów:

  1. wizyty lekarskiej,
  2. leczenia ambulatoryjnego w tym konsultacji medycznych, niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
  3. zabiegów i badań ambulatoryjnych,
  4. leczenia stomatologicznego stanów zapalnych oraz bólowych,
  5. pobytu w szpitalu i operacji,
  6. transportu medycznego w miejscu wypadku.

Podstawowy zakres assistance stanowi organizacja transportu medycznego do kraju np. transport lotniczy w asyście z pielęgniarką dla osoby wracającej do kraju po poważnym wypadku. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Dowiedz się więcej w tym poradniku na temat kosztów leczenia (KL) w polisie turystycznej.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments