Warta

Grupa WARTA działa już od 1920 roku i jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Posiada bogatą ofertę ubezpieczeń, m. in.: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, polisy ochronne czy inwestycyjne, zapewnia szeroką ochronę zarówno klientom indywidualnym jak i firmom. Porównaj oferty

O firmie

Warta to towarzystwo ubezpieczeniowe znane na polskim rynku od wielu lat. Powstanie firmy datuje się na rok 1920, kiedy Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe, Krajowe Ubezpieczenie na Życie, Poznański Bank Ziemian oraz Związek Producentów Rolnych założyli w Poznaniu Towarzystwo Reasekuracyjne WARTA S.A. Tym samym spółka stała się jedynym w Polsce rodzimym zakładem ubezpieczeniowym o profilu wyłączenie reasekuracyjnym.

Przez wiele lat WARTA przechodziła liczne modyfikacje, nawiązywała kontakty z towarzystwami ubezpieczeniowymi z krajów Europy Zachodniej, jak również pozaeuropejskimi, otwierała oddziały w innych miastach Polski. W latach 60 Warta rozpoczęła bezpośrednią działalność ubezpieczeniową.

Obecnie Grupa Warta to firma o ugruntowanej pozycji, stabilna i silna, działająca na obszarze całej Polski, składająca się z dwóch spółek: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

Oferta ubezpieczeniowa

W ofercie ubezpieczeń turystycznych Warty znajdziemy polisy dedykowane zarówno miłośnikom gorących i ciepłych krajów, jak również zapaleńcom sportów ekstremalnych. Ubezpieczyć możemy też samotne podróże, czy wyjazdy rodzinne. W ramach Warta Travel Plus można dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.

Warta Travel Plus

Podstawowy pakiet w Warta Travel plus  zawiera opcje, które są niezbędne wszystkim turystom bez względu na miejsce czy cel wyjazdu.

Są to m.in.:

  • organizacja i pokrycie kosztów leczenia nawet do 800 tys. zł – jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi,
  • organizacja i pokrycie nielimitowanych kosztów związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportem zwłok,
  • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • podstawowy pakiet usług assistance, obejmujący m.in. transport ubezpieczonego, doraźną pomoc medyczną  poszukiwanie i ratownictwo ,pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej.

Pakiet podstawowy można również rozszerzyć o opcje dodatkowe:

  • wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie sportów, oraz specjalny pakiet SKI PLUS,
  • wyjeżdżając z rodziną: dodatkowe usługi Assistance Super, przewidujące m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi w razie choroby lub wypadku rodziców czy organizację i pokrycie kosztów powrót osób bliskich (np. dzieci czy współmałżonka),
  • wyjeżdżając do pracy: rozszerzenie ochrony dające gwarancję pokrycia kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą.

Porównaj oferty