ERV

Z tego artykułu dowiesz się:

Towarzystwo ubezpieczeniowe Europäische Reiseversicherung AG (ERV AG) zostało założone w Monachium w 1907 roku. Firma ta już od ponad 100 lat specjalizuje się w ubezpieczeniach turystycznych. Obecnie działa w 17 krajach europejskich, w Polsce oddział ERV powstał w 2004 roku i ma swoją siedzibę w Gdańsku. Porównaj oferty

O firmie

ERV każdego roku ubezpiecza około 2 miliony Polaków podróżujących zarówno poza granicami kraju, jak i tych odpoczywających w Polsce. Z jego oferty korzystają nie tylko klienci indywidualni, ale i firmy czy biura podróży.

ERV wyróżnia się na rynku polis turystycznych ponad 100-letnim doświadczeniem. Szeroka znajomość branży, międzynarodowa działalność i koncentracja na ubezpieczeniach podróży sprawiają, że przygotowane przez towarzystwo polisy odpowiadają na różne potrzeby, dopasowane do konkretnych typów turystów.

Towarzystwo ERV oprócz szerokiego wyboru ubezpieczeń turystycznych zapewnia profesjonalną pomoc dla swoich klientów. Centrum alarmowe pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i jest dostępne dla podróżujących po całym świecie. Ubezpieczenia ERV są coraz popularniejsze wśród polskich turystów, a sama firma cieszy się stabilną i ugruntowaną pozycją na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Oferta ubezpieczeniowa ERV

ERV oferuje kilka rodzajów ubezpieczeń turystycznych – są to bardzo konkretne i zindywidualizowane pakiety, odpowiadające na różne potrzeby turystów. Firma przygotowała następujące polisy podróżne:

 • ubezpieczenia krótkoterminowe,
 • ubezpieczenia roczne,
 • ubezpieczenia dla rodzin,
 • ubezpieczenia dla grup,
 • ubezpieczenia dla studentów,
 • ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży,
 • ubezpieczenia SKI&SPORT,
 • ubezpieczenie dla cudzoziemców.

Ponadto, ERV zapewnia różne dodatki do polis, między innymi rozszerzenia ochrony dla pracujących fizycznie, pakiet rozszerzony o następstwa chorób przewlekłych, uprawianie sportów ekstremalnych, polisy dla korporacji czy produkty przeznaczone dla branży turystycznej.

Krótkoterminowe ubezpieczenia indywidualne

Są to standardowe ubezpieczenia turystyczne zapewniające pomoc w czasie pobytu za granicą w razie kłopotów ze zdrowiem czy nieszczęśliwych wypadków. W ramach polisy ERV zapewnia pokrycie kosztów leczenia, kosztów transportu powrotnego do kraju, ubezpieczenie NNW i OC, ochronę bagażu oraz Assistance medyczne. Towarzystwo oferuje kilka pakietów tego ubezpieczenia:

 • Tip (koszty leczenia na 20 000 euro, koszty transportu do wysokości ubezpieczenia kosztów leczenia, NNW na 20 000 zł, ubezpieczenie bagażu na 800 zł, podstawowe Assistance medyczne),
 • Tip Plus (koszty leczenia na 40 000 euro, koszty transportu do wysokości ubezpieczenia kosztów leczenia, NNW na 30 000 zł, ubezpieczenie bagażu na 1200 zł, ubezpieczenie OC na 50 000 euro, rozszerzone Assistance medyczne),
 • Top (koszty leczenia na 100 000 euro, koszty transportu bez limitu, NNW na 40 000 zł, ubezpieczenie bagażu na 2000 zł, ubezpieczenie OC na 100 000 euro, pełne Assistance medyczne),
 • Top Plus (koszty leczenia na 300 000 euro, koszty transportu bez limitu, NNW na 50 000 zł, ubezpieczenie bagażu na 4000 zł, ubezpieczenie OC na 200 000 euro, pełne Assistance medyczne).

Za dodatkową składkę ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o:

 • następstwa chorób przewlekłych,
 • sporty wysokiego ryzyka,
 • sporty ekstremalne,
 • sporty wyczynowe,
 • pakiet SKI&SPORT (koszty rehabilitacji na 5000 zł, ubezpieczenie sprzętu sportowego na 4000 zł, OC sportowe na 20 000 euro, Assistance Active, ubezpieczenie od zamknięcia tras narciarskich na 100 euro),
 • pracę fizyczną,
 • pracę fizyczną o wysokim stopniu ryzyka,
 • koszty rezygnacji z podróży z możliwością rozszerzenia o następstwa chorób przewlekłych,
 • koszty rezygnacji i przerwania podróży z możliwością rozszerzenia o następstwa chorób przewlekłych,
 • Car Assistance (naprawa samochodu, holowanie, samochód zastępczy, zakwaterowanie na okres naprawy, pomoc w formalnościach itp.).

ERV zapewnia 10% zniżki dla studentów do 24. roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Ubezpieczenie turystyczne rodzinne

Jest to produkt przeznaczony dla maksymalnie dwóch osób dorosłych i czwórki dzieci, nie muszą być to osoby spokrewnione ze sobą. Zakres ubezpieczenia i dodatki są takie same, jak w przypadku indywidualnego ubezpieczenia turystycznego, do wyboru również dostępne są cztery pakiety (Tip, Tip Plus, Top oraz Top Plus). Polisa ta różni się jedynie atrakcyjnymi składkami dostępnymi tylko dla rodzinnych wyjazdów.

Ubezpieczenie dla cudzoziemców – ERV Foreign Visitors

To polisa przygotowana z myślą o obcokrajowcach przebywających na stałe za granicą, którzy chcą odwiedzić Polskę oraz inne kraje Unii Europejskiej. W ramach tego ubezpieczenia ERV zapewnia pokrycie kosztów leczenia, pomoc medyczną i ubezpieczenie NNW. Oferowane są dwa pakiety:

 • Standard – aktywny tylko na terenie Polski, zapewnia koszty leczenia i transportu na 30 000 euro, NNW na 3000 euro oraz podstawe Assistance medyczne,
 • Optimum – działa na terenie całej Unii Europejskiej, zapewnia koszty leczenia i transportu na 50 000 euro, NNW na 6000 euro, ubezpieczenia bagażu na 500 euro, ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu na 200 euro, koszty ratownictwa do 5000 euro, OC na 50 000 euro oraz pełne Assistance medyczne).

Pakiety można rozszerzyć o następstwa chorób przewlekłych, sporty wysokiego ryzyka i pracę fizyczną.

Ubezpieczenie turystyczne grupowe

Jest to produkt przeznaczony dla grup liczących minimum 10 osób. Pakiet ten zapewnia pokrycie kosztów leczenia i transportu do 10 000 euro, NNW na 10 000 zł, koszty ratownictwa do 5000 euro, podstawowe Assistance medyczne. Polisę grupową można również rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu podróżnego, OC, następstwa chorób przewlekłych i sporty wysokiego ryzyka.

Dodatkowe ubezpieczenie bagażu w ERV

Jest to rozszerzenie standardowej polisy turystycznej, ale występuje także jako samodzielny produkt. Można ubezpieczyć swój bagaż podróżny na 4000 zł (dla osoby) lub na 10 000 zł (dla całej rodziny).

Roczne ubezpieczenie turystyczne ERV

To polisa, która zapewnia bezpieczeństwo podczas podróży w ciągu całego roku. Można wyjeżdżać dokąd się chce przez nieograniczoną liczbę dni, płacąc tylko jednorazową składkę. Do wyboru są trzy pakiety:

 • podróże prywatne i służbowe niezwiązane z wykonywaniem pracy fizycznej (TIP: koszty leczenia 20 000 euro, koszty transportu do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, NNW na 20 000 zł, ubezpieczenie bagażu na 800 zł, podstawowe Assistance medyczne),
 • nieograniczona liczba podróży, które trwają nie dłużej niż 40 dni (TIP Plus: koszty leczenia 40 000 euro, koszty transportu do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, NNW na 30 000 zł, ubezpieczenie bagażu na 1200 zł, OC na 50 000 euro, rozszerzone Assistance medyczne),
 • nielimitowana ochrona na terenie całego świata (TOP: koszty leczenia 100 000 euro, koszty transportu bez limitu, NNW na 40 000 zł, ubezpieczenie bagażu na 2000 zł, OC na 100 000 euro, pełne Assistance medyczne).

Każdy pakiet można rozszerzyć o ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka i następstwa chorób przewlekłych.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

To rozwiązanie na wypadek konieczności odwołania wyjazdu i poniesienia związanych z tym kosztów. W ramach takiej polisy można ubezpieczyć zakupione w biurze podróży wakacje, wyjazd organizowany samodzielnie (np. bilet samolotowy i nocleg) lub pojedyncze elementy podróży (np. sam bilet lub sam nocleg).

Porównaj oferty