Z tego artykułu dowiesz się:

Tak, karta EKUZ będzie działać również na terenie Chorwacji.  Z dniem 1 lipca 2013 roku Chorwacja stała się członkiem Unii Europejskiej i dołączyła do grupy państw które umożliwiają korzystanie z publicznego systemu zdrowia posiadaczom Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Należy pamiętać, że każde państwo członkowskie dysponuje własnym powszechnym systemem opieki zdrowotnej, dlatego też zostały wprowadzone wspólne przepisy koordynujące zasady udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawodawstw państw członkowskich. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Zanim wyjedziesz do Chorwacji z EKUZ

W ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Chorwacji ubezpieczonym przysługuje prawo do takich świadczeń zdrowotnych jak:

  • podstawowa opieka medyczna,
  • opieka specjalistyczna i szpitalna (z opieki można korzystać na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego udzielającego świadczeń w ramach praktyki ogólnej),
  • leki uwzględnione na liście Chorwackiego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego (HZZO),
  • opieki dentystycznej i protetycznej,
  • środków zaopatrzenia ortopedycznego.

Uwaga: Ratownictwo medyczne – nie jest objęte zakresem obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski ani nie zwalnia z obowiązujących w Chorwacji dopłat pacjenta za świadczenia medyczne. Wskazany jest zakup dodatkowego ubezpieczenia turystycznego w celu zapewnienia sobie pełnej ochrony.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments