4.1/5 - (50 głosów)

Warta Travel Plus – Opis produktu

Niezależnie od tego czy masz zamiar spędzić urlop na plaży, czy planujesz uprawiać sporty (zimowe lub letnie) – Warta oferuje elastyczne ubezpieczenie, odpowiednie dla każdego. Jest to jeden z najlepszych produktów pod względem sumy ubezpieczania, gdyż w przypadku kosztów leczenia, towarzystwo odpowiada do kwoty nawet 800 tys. zł. Travel Plus to kompleksowa polisa obowiązująca na terenie Europy lub całego świata. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Travel Plus może zostać zawarte w ramach jednej ze stref. Pierwszą z nich jest terytorium Europy, także europejska część Rosji, azjatycka część Turcji oraz Cypr. Druga strefa obejmuje terytorium całego świata.

Podstawowy wariant ubezpieczenia zawiera:

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia:
  • nagłych zachorowań,
  • nieszczęśliwych wypadków.
 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:
  • śmierć ubezpieczonego,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu.
 3. Assistance – w wersji Standard:
  • doraźną pomoc medyczną,
  • transport ubezpieczonego,
  • przekazanie wiadomości,
  • wcześniejszy powrót ubezpieczonego,
  • pomoc prawną,
  • odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu,
  • pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów,
  • ratownictwo.

Rozszerzenia polisy

Poza standardowymi opcjami istnieje możliwość wybrania rozszerzonej wersji ubezpieczenia. Należą do niej:

 1. Assistance – w wersji Super:
  • powrót osób bliskich ubezpieczonego,
  • kontynuacja podróży,
  • opieka nad nieletnimi dziećmi,
  • zastępczy kierowca,
  • odwiedziny osoby bliskiej,
  • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych,
  • zakwaterowanie na czas rekonwalescencji,
  • pomoc finansową,
  • pomoc tłumacza,
 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 3. Ubezpieczenie bagażu podróżnego
 4. Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej
 5. Ubezpieczenie kosztów anulowania noclegu
 6. Ubezpieczenie kosztów anulowania biletu podróżnego
 7. Ubezpieczenie kosztów odwołania/opóźnienia lotu
 8. Ubezpieczenie kontynuacji leczenia powypadkowego w RP
 9. Ubezpieczenie SKI PLUS

W zależności od wybranych opcji ubezpieczenia, możliwe jest dokupienie dodatkowej ochrony, uwzględniającej ryzyko:

 • amatorskiego uprawiania narciarstwa,
 • uprawiania sportów ekstremalnych,
 • wykonywania pracy za granicą,
 • działań wojennych, stanu wyjątkowego,
 • następstw chorób przewlekłych,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków w wyniku chorób tropikalnych.

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczenie Warta Travel można dopasować indywidualnie do własnych potrzeb. Elastyczność produktu pozwala na osobne określenie sum gwarancyjnych różnych ubezpieczeń. Poniższa tabela przedstawia górne granice sum, na które możemy zawrzeć polisę.

Rodzaj ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia

Koszty leczenia

40 000 zł

60 000 zł

80 000 zł

120 000 zł

160 000 zł

250 000 zł

400 000 zł

600 000 zł

800 000 zł

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

5 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

Odpowiedzialność Cywilna

20 000 zł

50 000 zł

100 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

Bagaż podróżny

500 zł

1 500 zł

3 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej

20 000 zł

Koszty anulowania noclegu

5 000 zł

Koszty anulowania biletu podróżnego

5 000 zł

Koszty odwołania/opóźnienia lotu

500 zł

Kontynuacja leczenia powypadkowego w RP

2 000 zł

Źródło: opracowanie własne

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy potwierdza się dokumentem – polisą. Może on obejmować ubezpieczenie indywidualne, zbiorowe lub rodzinne. W umowie określa się wysokość składki, którą należy uiścić jednocześnie z zakupem polisy. Zależy ona od kilku czynników, do których należą:

 • przedmiot ubezpieczenia,
 • forma zawarcia umowy,
 • okres, w którym obowiązuje ubezpieczenie,
 • wiek ubezpieczonego,
 • liczba osób ubezpieczonych.

Możliwe jest uwzględnienie zniżki dla osób poniżej 24. roku życia oraz w przypadku umów rodzinnych lub zbiorowych.

Umowa zawierana jest na okres nie dłuższy niż rok, przy czym ochrona zaczyna obowiązywać od dnia kolejnego po zawarciu ubezpieczenia. Jeżeli przebywamy już za granicą i chcemy wykupić polisę, towarzystwo ustala 3-dniowy okres karencji.

Wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwo nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane umyślnym działaniem ubezpieczonego. Zbiór wszystkich wyłączeń odpowiedzialności określony jest dla każdego ubezpieczenia osobno i znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments