4.7/5 - (3 głosy)

Ihi Bupa w Podróży – Opis produktu

Ubezpieczenie turystyczne, które oferuje duńskie towarzystwo ihi Bupa, jest jednym z najlepszych ubezpieczeń, które możemy zakupić przed wyjazdem. Jako jedyne na polskim rynku zapewnia pokrycie kosztów leczenia (KL) w 100%. Nieograniczona suma ubezpieczenia KL to nie jedyna zaleta polisy – obowiązuje ona w każdym kraju na świecie (poza krajem stałego zamieszkania ubezpieczonego). Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Warianty ubezpieczenia

Ubezpieczenie duńskiego towarzystwa można zakupić w dwóch opcjach:

 1. Roczna podróż – dla osób które często podróżują. Łącznie podróż nie może przekraczać jednego miesiąca. Aby ochrona trwała dłużej, należy zapłacić za każdy kolejny dzień.
 2. Pojedyncza podróż – ochrona na czas jednej podróży trwającej maksymalnie 12 miesięcy. W przypadku dłuższego okresu możliwe jest przedłużenie polisy online.

Poza podstawową ochroną ubezpieczeniową istnieje możliwość zakupu wariantu pozamedycznego oraz ubezpieczenia kosztów odwołania podróży. Pakiet 3 ubezpieczeń zapewnia kompleksową polisę, dostosowaną do Twoich potrzeb. Ihi Bupa będzie z Tobą przez całą dobę gdziekolwiek się znajdziesz.

Zakres i sumy ubezpieczenia

Większość usług medycznych w ramach ubezpieczenia nie posiada górnej granicy, do której towarzystwo pokryje koszty. Szczegółowe wartości świadczeń oraz zakres opcji podstawowej oraz umów dodatkowych przedstawia poniższa tabela.

Ubezpieczenie podstawowe

USD

EUR

Max ochrona za osobę za wycieczkę

Bez limitu

Bez limitu

Hospitalizacja

100%

100%

Leczenie poza szpitalne przez lekarza/specjalistę

100%

100%

Lekarstwa przepisane przez lekarza

100%

100%

Leczenie zapisane przez fizjoterapeutę/chiropraktyka

2500

2000

Leczenie dentystyczne mające na celu uśmierzenie bólu

300

250

Transport ambulatoryjny

100%

100%

Ewakuacja/Repatriacja medyczna (musi być wstępnie zatwierdzona przez towarzystwo)

100%

100%

Rabunek lub Napad (psycholog kryzysowy)

250 za każdy incydent

200 za każdy incydent

Ewakuacja

100%

100%

Podróż powrotna

100%

100%

Repatriacja interwencyjna

100%

100%

Towarzyszenie osobie poszkodowanej przez osoby trzecie

100%

100%

Nadzwyczajna wizyta członka rodziny u chorego w szpitalu

100%

100%

Zakwaterowanie (nocowanie), posiłki oraz lokalny transport dla ubezpieczonego niezdolnego do kontynuowania podróży z powodu choroby lub urazu lub dla osoby towarzyszącej poszkodowanemu w podróży

6 000 (za dzień 300)

5000 (za dzień 250)

Ustalenia ustawowe w przypadku śmierci

100%

100%

Transport zmarłego

100%

100%

Kontynuacja podróży po leczeniu (musi być wstępnie zatwierdzona przez towarzystwo)

100%

100%

Sport z uwzględnieniem sportów zimowych – wydatki medyczne

100%

100%

Opcja poza-medyczna

USD

EUR

Wypadek – śmierć lub niepełnosprawność

75,000

55,000

Ubezpieczenie bagażu – za osobę za wycieczkę:

– kradzież, rabunek, lub pożar

– Utrata lub uszkodzenie bagażu zarejestrowanego

-Kradzież paszportu i/lub gotówki

2,000

1,500

100% maksymalnego ubezpieczenia za bagaż

100% maksymalnego ubezpieczenia za bagaż

10% maksymalnego ubezpieczenia za bagaż

Opóźnienie bagażu

500

350

Odpowiedzialność osobista – uszkodzenie własności

500,00

360,000

Odpowiedzialność osobista – uszkodzenie/uraz ciała

1,000,000

715,000

Opóźnienia w podróży – udokumentowane wydatki na zakwaterowanie (noclegi) oraz posiłki

500 (na dzień 100)

350 (na dzień 70)

Utrata połączenia lotniczego

1,000

800

Dzienne świadczenia szpitalne

2,000 (na dzień 50)

1,400 (na dzień 35)

Pomoc prawna oraz zabezpieczenie**

10,000

7,200

** 10% współ-ubezpieczenia

Opcja odwołania podróży

USD

EUR

Podróż pojedyncza

2,000

1,450

Roczna – za każdą wycieczkę

1,500

1,100

Dla kogo polisa?

Ubezpieczenie Ihi Bupa może zawrzeć każda osoba, która nie ukończyła jeszcze 70 roku życia. Zalecana jest dobra znajomość języka angielskiego. Polisa zwierana jest właśnie w tym języku, a kontaktując się z towarzystwem, choćby w celu zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, konieczne będzie porozumienie się właśnie w tym języku. Ihi Bupa zapewnia bezpieczne wyjazdy, gdziekolwiek wyjeżdżamy – ubezpieczenie nie obowiązuje jedynie w kraju naszego stałego pobytu.

Wyłączenia odpowiedzialności

Ihi Bupa określiło szereg sytuacji, które wykluczają wypłatę świadczenia i zwalniają towarzystwo z odpowiedzialności. Są to:

 • Choroby, urazy lub niepełnosprawność fizyczna, które zostały wykryte przed zakupem ubezpieczenia;
 • Zabiegi chirurgii kosmetycznej oraz leczenie z nimi związane;
 • Leczenie rekreacyjne;
 • Wcześniejsze choroby uzębienia, nie powodujące bólu, z którymi można poczekać do powrotu do domu;
 • Pokrycie kosztów protez dentystycznych, okularów, szkieł kontaktowych i aparatów słuchowych;
 • Choroby weneryczne, AIDS oraz choroby powiązane z wirusem HIV;
 • Asysta medyczna powyżej 8 miesiąca ciąży lub 4 miesiąca w przypadku ciąży wielorakiej oraz będącej wynikiem leczenia bezpłodności;
 • Aborcja;
 • Spożywanie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;
 • Samookaleczenie, samobójstwo lub próba samobójcza;
 • Leczenie z wykorzystaniem medycyny naturalnej lub alternatywnych metod leczenia;
 • Leczenie, którego przyczyną jest aktywny udział w wojnie, atakach, aktach terrorystycznych, zamieszkach itp.;
 • Opad radioaktywny/reakcje nuklearne;
 • Epidemie pozostające pod kontrolą władz publicznych;
 • Leczenie lub stosowanie narzędzi leczenia niezatwierdzonych przez towarzystwo Ihi Bupa;
 • Leczenie psychologiczne, które nie nawiązuje do niesienia natychmiastowej pomocy poszkodowanemu;
 • Badania kontrolne, szczepienia czy leczenie prewencyjne;
 • Opieranie się wskazówkom medycznym konsultantów lub lekarzy, opieranie się medycznej ewakuacji lub repatriacji;
 • Transport niezatwierdzony przez towarzystwo Ihi Bupa;
 • Leczenie medyczne lub badania, które mogą zostać wykonane po powrocie do kraju zamieszkania;
 • Prywatny pokój w szpitalu;
 • Leczenie niezwiązane bezpośrednio z diagnozą pokrytą przez ubezpieczenie;
 • Aktywne uczestnictwo w pokazach, wyścigach lub zawodach motorowych, skokach ze spadochronem, lotach na paralotni lub wspinaczce górskiej, która wymaga specjalistycznego sprzętu;
 • Ekspedycja, wspinaczka górska, trekking na Antarktyce, Biegunie Północnym lub Grenlandii;
 • Pierwsza Pomoc i poszukiwania;
 • Choroba lub uraz wynikający z udziału w czynach nielegalnych;
 • Urazy wywołane zaniedbaniem i/lub zamiarem zaniedbania.

Zgłoszenie szkody

Jeżeli dojdzie do zdarzenia, które jest objęte ochroną ubezpieczeniową, należy bezzwłocznie powiadomić o tym towarzystwo. Zgłoszenie może nastąpić za pomocą wiadomości mailowej bądź telefonicznie. Informacja o śmierci, hospitalizacji, natychmiastowej repatriacji, medycznej ewakuacji, repatriacji lub towarzyszeniu ubezpieczonemu przez bliskich lub współ-podróżujących powinna zawierać dane medyczne na temat choroby czy urazu.

Rekompensata kosztów następuje po tym, jak towarzystwo zatwierdzi wydatki oraz zaakceptuje formularz zgłoszeniowy, do którego konieczne jest dołączenie rachunków i innej stosownej dokumentacji np. informacji medycznej, biletów lotniczych.

Korzyści z ubezpieczenia Ihi Bupa

Wykupując ubezpieczenie duńskiego ubezpieczyciela zyskujemy pewność, że ochrona będzie dotyczyła każdego kraju, do którego się wybierzemy. Jako jedyne zapewnia nam pokrycie całkowitej sumy kosztów leczenia. Jest to również idealne rozwiązanie dla kobiet w ciąży, które są chronione aż do 38 tygodnia ciąży (większość towarzystw zapewnia ubezpieczenie do 32 tygodnia ciąży). Wybierając się w daleką podróż możemy być narażeni na różnego typu niebezpieczeństwa w przypadku których odpowiednią pomocą okaże się polisa zakupiona w Ihi Bupa.

Przed zakupem ubezpieczenia powinniśmy zapoznać się z dokładnymi informacjami zawartymi w OWU. Pozwoli to na szczegółowe zrozumienie warunków ubezpieczenia oraz zmniejszy prawdopodobieństwo problemów przy składaniu roszczeń o odszkodowanie. OWU dostępne jest w języku angielskim, konieczna jest więc jego znajomość.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments