Zamknij Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności i cookies.
Ubezpieczenia turystyczne

Infolinia: 22 417 11 40

Europa - Koszty Rezygnacji

Europa Koszty Rezygnacji

Korzyści

Zwrot 100% ceny podróży
Już od 27,90zł dla imprezy turystycznej o wartości 1000zł
Możliwość ubezpieczenia od rezygnacji także dla osób przewlekle chorych

Dokumenty do pobrania

Opis Towarzystwa

TU Europa to jeden z liderów na polskim rynku ubezpieczeniowym. Grupa, która istnieje już od ponad 20 lat, tworzy nowatorskie ubezpieczenia dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających klientów oraz partnerów biznesowych. Ochroną ubezpieczeniową w TU Europa objętych jest przeszło milion osób Polsce. Ten wynik był możliwy do osiągnięcia dzięki sprzedaży ubezpieczeń we współpracy z bankami, w czym firma się specjalizuje.
Więcej

Zgłoszenie szkody

Europa - Koszty Rezygnacji

BOK Tel: 71 369 28 87, 801 500 300
Fax: 71 36 92 707
bok@tueuropa.pl

Koszty Rezygnacji
Ubezpieczenie turystyczne firmy Europa

Średnia cena za 7 dni: 27,90 zł* Kalkuluj »

* przykładowa średnia cena

4.06 - średnia ocena

Opis produktu

Planowanie wakacji zaczyna się już na kilka miesięcy przed wyjazdem. W tym czasie mogą zdarzyć się sytuacje, które uniemożliwią nam oczekiwany urlop. Jeżeli wcześniej wykupiliśmy i opłaciliśmy wycieczkę w biurze podróży, w takiej sytuacji prawdopodobnie nie otrzymamy zwrotu kosztów. TU Europa oferuje produkt Koszty Rezygnacji, dzięki któremu możemy liczyć na odzyskanie kosztów związanych z odwołaniem imprezy turystycznej.

Warianty ubezpieczenia Koszty Rezygnacji

Kompleksowa ochrona produktu Koszty Rezygnacji obejmuje 2 opcje: rezygnację z podróży oraz przerwanie podróży. W ich ramach można liczyć na zwrot kosztów poniesionych na imprezę turystyczną, rejs, bilet podróży, przewóz, nocleg, najem czarter jachtu, konferencję, szkolenie, kurs, warsztat czy imprezę masową. Ubezpieczenie oferowane jest w trzech wariantach:

 1. Koszty Rezygnacji 100%
 2. Koszty Rezygnacji 100% Plus
 3. Koszty Rezygnacji 100% Max

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Koszty Rezygnacji można zakupić w określonym przez towarzystwo terminie. Zależy on od wariantu ubezpieczenia oraz terminu rozpoczęcia imprezy turystycznej.

Zawarcie umowy podróży w terminie: Wariant
100% 100% Plus 100% Max ALL RISK
dłuższym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży 7 dni
licząc od dnia następnego od zawarcia umowy pdoróży
7 dni
licząc od dnia następnego od zawarcia umowy podróży
krótszym niż 30 dni przed data rozpoczęcia podróży 3 dni
licząc od dnia następnego od zawarcia umowy podróży
tego samego dnia co zawarcie umowy podróży

1 września 2016 towarzystwo Europa wprowadziło możliwość zakupu ubezpieczenia kosztów rezygnacji w dowolnym momencie, pod warunkiem, że od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia do terminu rozpoczęcia podróży pozostało więcej niż 60 dni. Skorzystanie z tej możliwości wiąże się z niewielkim podniesieniem ceny polisy, jest to jednak jedyne towarzystwo oferujące taką opcję.

Składka i suma ubezpieczenia

Składka w ubezpieczeniu Koszty rezygnacji opłacana jest przez ubezpieczającego się w momencie zawarcia umowy i pobierana jest w polskich złotych. Ustala się ją na podstawie zakresu ubezpieczenia, wariantu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.

Granica odpowiedzialności TU Europa określona jest w PLN. Jeżeli cena imprezy turystycznej, rejsu, biletu podróży, przewozu, noclegu, najmu czarteru jachtu, konferencji, szkolenia, kursu, warsztatu czy imprezy masowej określona jest w EUR, suma ubezpieczenia przeliczana jest na PLN na podstawie średniego kursu NBP, z końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia polisy. Dla poszczególnych rodzajów Kosztów Rezygnacji przedstawia się następująco.

Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży Cena nie wyższa niż 35 tys. PLN
Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży Cena nie wyższa niż 35 tys. PLN

Wyłączenia odpowiedzialności

TU Europa zastrzega brak odpowiedzialności w pewnych sytuacjach. Należą do nich m.in.:

 • pozostawanie ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu, współuczestnika podróży, osoby bliskiej współuczestnikowi podróży po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środków odurzających,
 • działania wojenne, rozruchy, zamieszki, stan wojenny, akty terroryzmu lub sabotażu, udział ubezpieczonego w nielegalnych strajkach,
 • nieprzestrzeganie zaleceń lekarza lub poddanie się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób,
 • usiłowanie lub dokonanie przestępstwa przez ubezpieczonego, osobę bliską ubezpieczonemu, współuczestnika podroży, osobę bliską współuczestnikowi podróży,
 • odwołanie imprezy turystycznej, przejazdu, noclegów i niedopełnienie zobowiązań przez organizatora, a także jego upadłość.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa nie ponosi także dodatkowych kosztów poniesionych przez ubezpieczonego, np. koszty wiz, telefonów, szczepień związanych z podróżą.

Otrzymanie świadczenia

Celem otrzymania świadczenia należy niezwłocznie powiadomić dostawcę imprezy turystycznej, rejsu, biletu podróży, przewozu, noclegu, najmu czarteru jachtu, konferencji, szkolenia, kursu, warsztatu czy imprezy masowej. Następnie konieczne jest zawiadomienie ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (wykaz znajduje się na stronie TU Europa).

Zdarzenia będące podstawą do wypłaty świadczenia

We wszystkich trzech wariantach zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • zgon ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • zgon osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży, który nastąpił nie wcześniej niż na 45 dni przed datą rozpoczęcia podróży,
 • nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży,
 • komplikacje związane z ciążą, przedwczesny poród ubezpieczonego, współuczestnika podróży, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, mającego miejsce przed 32 tygodniem ciąży,
 • szkody w mieniu ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży,
 • utratę pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • wyznaczenia ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy.

Wariant Koszty Rezygnacji 100% Plus i 100% Max dodatkowo obejmuje:

 • kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • wypadek komunikacyjny ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (udokumentowany przez policję),
 • kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (udokumentowana przez policję),
 • otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym,
 • otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu,
 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego,
 • szkoda na mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży.

Najbogatszy wariant Koszty Rezygnacji 100% Max zapewnia również wypłatę świadczenia w sytuacji innego możliwego do udokumentowania powodu.