4.1/5 - (15 głosów)

Europa Ubezpieczenia – Car Assistance – Opis Produktu

Podróż za granicę własnym samochodem to komfortowe, ale i ryzykowne rozwiązanie. Na wypadek awarii, wypadku czy kolizji warto mieć Assistance samochodowe.  Taką opcję oferuje Europa Ubezpieczenia jako dodatek do polisy turystycznej Travel Word lub Sport & Fun. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

W ramach ochrony można liczyć na szereg przydatnych świadczeń, oferowanych na terenie całej Europy. Omówimy pokrótce, co dokładnie zapewnia Car Assistance od Europa Ubezpieczenia.

PAMIĘTAJ❗ W ubezpieczeniu Car Assistance ubezpieczonymi są i kierowca,
i pasażerowie, którzy w danej chwili podróżują ubezpieczonym autem.

Car Assistance w Europa Ubezpieczenia – na co można liczyć?

ZakresŚwiadczenia
Świadczenia techniczne- Usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia
- Holowanie pojazdu
- Parking
- Pojazd zastępczy
- Dostarczenie części zamiennych
- Złomowanie pojazdu
- Dowóz paliwa
Świadczenia pomocy w podróży- Zakwaterowanie w hotelu
- Powrót do domu/kontynuacja podróży
- Odbiór naprawionego pojazdu
- Tłumaczenia telefoniczne
- Udzielenie informacji w kancelariach prawnych
- Pomoc w organizacji tłumacza
- Pomoc w formalnościach związanych ze zgłoszeniem szkody oraz wypełnieniem deklaracji wypadkowej
Świadczenia informacyjne- Przekazywanie wiadomości
- Informacje o warsztatach
- Informacje o możliwościach wynajmu pojazdu zastępczego
- Informacje o pomocy drogowej
- Informacje o komunikacji publicznej
- Informacje o noclegach

Gdzie można liczyć na pomoc w ramach Car Assistance?

Ubezpieczenie Car Assistance, będące dodatkowym świadczeniem dla ubezpieczenia Travel Word lub Sport & Fun, dotyczy zdarzeń w następujących państwach:

 • Andora,
 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Chorwacja,
 • Czarnogóra,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Gibraltar,
 • Grecja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Islandia,
 • Lichtenstein,
 • Litwa,
 • Łotwa,
 • Luksemburg,
 • Macedonia,
 • Malta,
 • Monako,
 • Niemcy,
 • Norwegia,
 • Portugalia,
 • Rumunia,
 • San Marino,
 • Serbia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Szwecja,
 • Szwajcaria,
 • Watykan,
 • Węgry,
 • Wielka Brytania,
 • Włochy.

Na ile można ubezpieczyć swój samochód w ramach Car Assistance?

Europa Ubezpieczenia ponosi odpowiedzialność do sumy gwarantowanej, która w przypadku Car Assistance wynosi 3 000 euro.

Kiedy nie otrzymasz pomocy w ramach Car Assistance?

Poza standardowymi włączeniami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia produktu Travel Word lub Sport & Fun, ubezpieczenie Car Assistance posiada także spis zdarzeń, w przypadku których Europa Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności.

Są to przede wszystkim:

 • brak możliwości udzielenia świadczenia w przypadku: trzęsienia ziemi, powodzi, huraganu, pożaru lasu, awarii lub braku urządzeń komunikacyjnych;
 • kradzież lub zgubienie kluczyków od samochodu;
 • użytkowanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 • użytkowanie pojazdów przeznaczonych do przewozu produktów toksycznych, niebezpiecznych, radioaktywnych;
 • unieruchomienie pojazdu będące konsekwencją montażu niezalecanych elementów;
 • zdarzenie wynikające z nieterminowego przeprowadzenia konserwacji lub przeglądu technicznego pojazdu;
 • szkody wyrządzone w ładunku pojazdu, a także ich kradzież lub uszkodzenie.

Miałem wypadek/stłuczkę/awarię za granicą. Co robić?

Towarzystwo określiło górną granicę świadczenia na 3 000 euro. Żeby jednak otrzymać zwrot kosztów, należy dopełnić kilku formalności. Po wystąpieniu szkody konieczne jest:

 1. Niezwłoczne powiadomienie Centrum Pomocy o zajściu zdarzenia. Zgłoszenie przyjmowane jest telefonicznie, a w przypadku, gdy ubezpieczony nie ma możliwości skontaktowania się z towarzystwem, przez osobę występującą w jego imieniu.
 2. Przekazanie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy: imię, nazwisko, marka i model pojazdu, nr rejestracyjny oraz miejsce pobytu.
 3. Stosowanie się do zaleceń Centrum Pomocy oraz w miarę możliwości złagodzenie skutków szkody.
 4. Umożliwienie Centrum Pomocy udzielenia pomocy.
 5. Okazanie dokumentów potrzebnych do realizacji świadczenia.
 6. O ile Centrum Pomocy nie udzieli takich zaleceń, niemożliwe jest powierzenie realizacji świadczenia innym osobom.

Po spełnieniu wszystkich warunków oraz potwierdzenia, że zdarzenie objęte jest ubezpieczeniem, towarzystwo wypłaca świadczenie bezpośrednio wystawcom rachunku.

Dzięki Car Assistance, podróżując po Europie własnym samochodem, możemy mieć pewność, że w przypadku szkody nie będziemy narażeni na spore wydatki. Takie z pewnością mogłyby pokrzyżować wakacyjne plany i uniemożliwić spokojny wypoczynek.

Jakie świadczenia przysługują mi w podróży?

Świadczenia

 • Zakwaterowanie w hotelu: w razie unieruchomienia pojazdu, zorganizujemy i pokryjemy koszty zakwaterowania ubezpieczonego wraz ze śniadaniem i dojazdem do hotelu na okres nieprzekraczający faktycznego czasu naprawy pojazdu, gdy pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Centrum Pomocy informacji o zdarzeniu; w limicie do 3 dób i maksymalnie do wysokości 100 EUR dziennie na wszystkich ubezpieczonych
  łącznie; inne koszty związane z zakwaterowaniem, w szczególności koszty rozmów telefonicznych oraz innych usług hotelowych nie są pokrywane.
 • Powrót do domu/kontynuacja podróży: w razie unieruchomienia pojazdu, zorganizujemy i pokryjemy ubezpieczonemu koszty biletu kolejowego I klasy lub autobusowego, albo lotniczego w klasie ekonomicznej do miejsca zamieszkania w Polsce lub do miejsca kontynuacji podróży, gdy naprawa pojazdu przekroczy 72 godziny od momentu otrzymania przez Centrum Pomocy informacji o zdarzeniu.
 • Odbiór naprawionego pojazdu: w razie unieruchomienia pojazdu lub odzyskania pojazdu po kradzieży, zorganizujemy i pokryjemy koszty
  biletu kolejowego I klasy lub autobusowego w jedną stronę jednej osoby po odbiór naprawionego pojazdu, gdy naprawa pojazdu przekroczy 72 godziny od momentu otrzymania przez Centrum Pomocy informacji o zdarzeniu.
 • Tłumaczenia telefoniczne: w razie wypadku pojazdu lub kradzieży pojazdu, udzielimy ubezpieczonemu pomocy w tłumaczeniach
  telefonicznych związanych ze zdarzeniem w rozmowach z policją, służbami granicznymi, placówkami medycznymi.
 • Pomoc w organizacji tłumacza.
 • Pomoc w formalnościach związanych ze zgłoszeniem szkody oraz
  wypełnieniem deklaracji wypadkowej.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments