4.2 (83.64%) 11 głosów

Opis produktu

Wybierając się za granicę własnym samochodem warto sprawdzić, czy nasze ubezpieczenie pokryje koszty wypadków, których możemy doznać na drodze. Tradycyjne polisy komunikacyjne w swoim zakresie zazwyczaj nie obejmują zdarzeń poza granicami kraju. Przydatne zatem okaże się Ubezpieczenie Car Assistance podczas podróży Zagranicznej. Dostępne jest ono wraz z produktem TU Europa – Travel Word lub Sport & Fun.

Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie i pokrycie kosztów powiązanych z udzieleniem pomocy przez towarzystwo. Dotyczy to świadczeń technicznych, świadczeń w podróży oraz informacyjnych. Zakres polisy przedstawia poniższa tabela. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Zakres Świadczenia
Świadczenia techniczne Usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia
Holowanie pojazdu
Parking
Pojazd zastępczy
Dostarczenie części zamiennych
Złomowanie pojazdu
Dowóz paliwa
Świadczenia pomocy w podróży Zakwaterowanie w hotelu
Powrót do domu/kontynuacja podróży
Odbiór naprawionego pojazdu
Tłumaczenia telefoniczne
Udzielenie informacji w kancelariach prawnych
Pomoc w organizacji tłumacza
Pomoc w formalnościach związanych ze zgłoszeniem szkody oraz wypełnieniem deklaracji wypadkowej
Świadczenia informacyjne Przekazywanie wiadomości
Informacje o warsztatach
Informacje o możliwościach wynajmu pojazdu zastępczego
Informacje o pomocy drogowej
Informacje o komunikacji publicznej
Informacje o noclegach

Zakres terytorialny

Ubezpieczenie Car Assistance, będące dodatkowym świadczeniem dla ubezpieczenia Travel Word lub Sport & Fun, dotyczy zdarzeń w następujących państwach: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Rosja (Europejska część), San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja (Europejska część), Watykan, Węgier, Wielka Brytania, Włochy.

Suma ubezpieczenia

TU Europa ponosi odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej, która w przypadku Car Assistance wynosi 3000 Euro.

Wyłączenia odpowiedzialności

Poza standardowymi wyłączeniami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia produktu Travel Word lub Sport & Fun, ubezpieczenie Car Assistance posiada także spis zdarzeń, w przypadku których TU Europa nie ponosi odpowiedzialności. Są to przede wszystkim:

 • Brak możliwości udzielenia świadczenia w przypadku: trzęsienia ziemi, powodzi, huraganu, pożaru lasu, awarii lub braku urządzeń komunikacyjnych;
 • Kradzież lub zgubienie kluczyków od samochodu;
 • Użytkowanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 • Użytkowanie pojazdów przeznaczonych do przewozu produktów toksycznych, niebezpiecznych, radioaktywnych;
 • Unieruchomienie pojazdu będące konsekwencją montażu niezalecanych elementów;
 • Zdarzenie wynikające z nieterminowego przeprowadzenia konserwacji lub przeglądu technicznego pojazdu;
 • Szkody wyrządzone w ładunku pojazdu, a także ich kradzież lub uszkodzenie.

Postępowanie po zaistnieniu szkody

Towarzystwo określiło górną granicę świadczenia na 3 000 Euro. Żeby jednak otrzymać zwrot kosztów, należy dopełnić kilku formalności. Po wystąpieniu szkody konieczne jest:

 1. Niezwłoczne powiadomienie Centrum Pomocy o zajściu zdarzenia. Zgłoszenie przyjmowane jest telefonicznie, a w przypadku, gdy ubezpieczony nie ma możliwości skontaktowania się z towarzystwem, przez osobę występującą w jego imieniu.
 2. Przekazanie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy: imię, nazwisko, marka i model pojazdu, nr rejestracyjny oraz miejsce pobytu.
 3. Stosowanie się do zaleceń Centrum Pomocy oraz w miarę możliwości złagodzenie skutków szkody.
 4. Umożliwienie Centrum Pomocy udzielenia pomocy.
 5. Okazanie dokumentów potrzebnych do realizacji świadczenia.
 6. O ile Centrum Pomocy nie udzieli takich zaleceń, niemożliwe jest powierzenie realizacji świadczenia innym osobom.

Po spełnieniu wszystkich warunków oraz potwierdzenia, że zdarzenie objęte jest ubezpieczeniem, towarzystwo wypłaca świadczenie bezpośrednio wystawcom rachunku. Dzięki Car Assistance, podróżując po Europie własnym samochodem, możemy mieć pewność, że w przypadku szkody nie będziemy narażeni na spore wydatki. Takie z pewnością mogłyby pokrzyżować wakacyjne plany i uniemożliwić spokojny wypoczynek.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments