Zamknij Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności i cookies.
Ubezpieczenia turystyczne

Infolinia: 22 417 11 40

Aviva - W Podróży

Aviva W podróży

Korzyści

Ubezpieczenie kosztów leczenia do sumy 500 000 zł
Ryzyko następstw choroby przewlekłej w podstawowym wariancie polisy
Całodobowy dyżur centrum alarmowego

Dokumenty do pobrania

Opis Towarzystwa

Aviva zaczynała swoją działalność ponad 300 lat temu od sprzedaży ubezpieczeń na wypadek pożaru, by stopniowo rozszerzać ofertę o ubezpieczenia na życie oraz turystyczne. Obecna nazwa funkcjonuje od 2002 roku, kiedy to doszło do połączenia trzech firm. Dzięki temu Aviva jest dzisiaj liderem w Wielkiej Brytanii, czyli swoim rodzimym rynku.
Więcej

Zgłoszenie szkody

Aviva - W Podróży

Tel: 48 22 205 50 60, Tel. stacj.: 801 888 444,
Fax: +48 22 205 50 11
medical@europ-assistance.pl

W Podróży
Ubezpieczenie turystyczne Towarzystwa Ubezpieczeń Aviva

Średnia cena za 7 dni: 29,00 zł* Kalkuluj »

* przykładowa średnia cena

4.42 - średnia ocena

Opis produktu

Aviva – W podróży

W podróży to krótkoterminowe ubezpieczenie, które możemy zawrzeć na okres maksymalnie 29 dni. Poza podstawową ochroną polisy turystycznej, Aviva proponuje możliwość rozszerzenia ochrony o rekreacyjne uprawianie narciarstwa, snowboardu lub wykonywanie pracy fizycznej. Sumy ubezpieczenia możemy indywidualnie dopasować w zależności od zakresu polisy.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Avivy W podróży pozwala na zabezpieczenie podróży w zakresie:

  1. Kosztów leczenia i assistance

  2. Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

  3. Bagażu podróżnego

  4. Sprzętu sportowego

  5. Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Polisę można dopasować indywidualnie do własnych potrzeb względem sumy ubezpieczenia. W tabeli poniżej znajduje się zakres, który oferuje towarzystwo.

Ubezpieczenie

Suma ubezpieczenia

Koszty leczenia i assistance

40 000 – 500 000 zł

Odpowiedzialność cywilna

50 000 – 200 000 zł

Bagaż podróżny

500 – 5 000 zł

Sprzęt sportowy

1 000 – 5 000 zł

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

10 000 – 60 000 zł

 

Szczegóły ubezpieczenia

Każdy z wariantów ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka związane z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa, snowboardu, nurkowania oraz wykonywaniem ciężkiej pracy fizycznej. Jeżeli wybieramy się na narty do Austrii czy innego alpejskiego kraju, bądź chcemy nurkować wśród raf koralowych, pamiętajmy o dodatkowym ubezpieczeniu.

W przypadku kosztów leczenia i assistance, towarzystwo (jako jedno z nielicznych) uwzględnia następstwa chorób przewlekłych. Aviva ponosi odpowiedzialność do wartości 10% wybranej sumy ubezpieczenia. Istnieje również możliwość uwzględnienia zwyżki, dzięki której ochrona będzie obowiązywać do pełnej wartości SU.

Ubezpieczenie Assistance poza podstawowym zakresem dostępnym w wielu towarzystwach oferuje organizację i pokrycie kosztów podróży służbowej osoby oddelegowanej do Twojego zastępstwa.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego dotyczy przede wszystkim ich utraty zniszczenia lub uszkodzenia będącego następstwem m.in. pożaru, kradzieży z włamaniem, rozboju. Aviva obejmuje ochroną również przenośny sprzęt elektroniczny, m.in. notebook, laptop, telefon komórkowy, aparat fotograficzny.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Wynosi ono 100% określonej sumy ubezpieczenia. Jeżeli dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie będzie odpowiadać procentowemu uszkodzeniu ciała, określonemu szczegółowo w OWU. Możliwe jest również rozszerzenia NNW o złamania i skręcenia.

Dla kogo polisa?

Ubezpieczenie W podróży może nabyć osoba, która nie ukończyła 65. roku życia. Umowa zawierana jest na okres wskazany przez ubezpieczającego – może on wynosić od 2 do 29 dni. Ci, którzy chcą zawrzeć umowę znajdując się poza granicami Polski bądź kraju rezydencji, muszą liczyć się z 5-dniowym okresem karencji, w którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody.

Wyłączenia odpowiedzialności

Aviva określa kilka sytuacji, w których odpowiedzialność jej nie dotyczy i w których nie jest zobowiązana do wypłaty świadczenia. Należą do nich przykładowo szkody powstałe:

  • w związku z następstwami zamieszek, rozruchów itp.

  • w wyniku wojny, najazdu, działań wojennych,

  • w wyniku aktów terroru,

  • w wyniku wypadku statku powietrznego nielicencjonowanych linii lotniczych, w którym znajdował się ubezpieczony.

Zgłoszenie roszczenia

Po zaistnieniu zdarzenia objętego ochroną należy powiadomić o tym fakcie towarzystwo i przekazać wszystkie dane niezbędne do likwidacji szkody. Jeżeli wymaga tego sytuacja (np. gdy szkoda powstała w wyniku przestępstwa) w pierwszej kolejności należy zawiadomić odpowiednie służby. W przypadku niedopełnienia formalności z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa, jeżeli miało to wpływ na pogłębienie szkody, towarzystwo ma prawo do zmniejszenia kwoty odszkodowania lub nawet jego niewypłacenia. Po zgłoszeniu szkody należy dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do określenia zasadności i wartości roszczenia.

Dodatkowe informacje

W przypadku odzyskania utraconego mienia, za które towarzystwo wypłaciło odszkodowanie, należy w ciągu 14 dni powiadomić towarzystwo. Przy zachowaniu określonego terminu można zatrzymać otrzymane świadczenie.