Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne, żeby nie przepłacić?

Opublikowano: 2018-03-30 (aktualizacja 2020-05-12, godz. 10:29)

Aby ustalić, czy cena polisy turystycznej nie jest zbyt wysoka, należy dokładnie przeanalizować Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) przed podpisaniem umowy. W dokumencie są określone sumy gwarancyjne, czyli maksymalne kwoty jakie wypłaci towarzystwo ubezpieczeniowe w razie powstania szkody (wypadku).

W OWU towarzystwa ustalają zasady wypłaty odszkodowania. W dokumencie są zawarte prawa i obowiązki obu stron (ubezpieczyciela i klienta). Określa również wyłączenia, czyli czynniki które jeżeli wystąpią, to zakład ubezpieczeniowy odmówi pokrycia kosztów wypadku. OWU najczęściej zawiera:

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

 • warunki zawarcia ubezpieczenia turystycznego (kogo chroni polisa i na jaki okres oraz w jakim rejonie geograficznym),
 • definicje pojęć ubezpieczeniowych (np. jakie schorzenia są zaliczane do chorób przewlekłych, które dyscypliny towarzystwo zalicza do sportów ekstremalnych bądź wysokiego ryzyka, czym jest zorganizowany wypoczynek lub zdarzenie losowe),
 • zakres ochrony (sumy gwarancyjne kosztów leczenia, ratownictwa bądź ubezpieczeń OC, NNW czy bagażu),
 • obowiązki obu stron. Klient zobowiązuje się opłacać składki w wyznaczonym terminie, a towarzystwo do wypłaty odszkodowania w razie wypadku w ramach sum gwarancyjnych,
 • wyłączenia, których w polisie może być nawet kilkadziesiąt. Do najpopularniejszych należy wypadek pod wpływem alkoholu oraz wystąpienie choroby przewlekłej. Jeżeli klient nie wykupi rozszerzenia chroniącego w razie ewentualności tego typu zdarzeń, to nie otrzyma odszkodowania,
 • procedurę postępowania klienta w razie wypadku (kogo należy poinformować o poniesionej szkodzie oraz jakie formalności należy spełnić, aby towarzystwo udzieliło nam pomocy).

 Jakie ubezpieczenie turystyczne za granicą?

Do najpopularniejszych kierunków wyjazdów wakacyjnych polskich turystów należy Chorwacja, Hiszpania czy Włochy, a zimowych Austria. We wszystkich tych krajach uznawana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta potwierdza prawo pacjenta do bezpłatnej podstawowej opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w placówkach, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Karta podczas pobytu za granicą może okazać się niewystarczająca, ponieważ nie refunduje kosztów ratownictwa czy transportu medycznego do kraju. Poza tym w niektórych państwach z własnej kieszeni trzeba zapłacić za świadczenia medyczne (pomimo posiadania EKUZ), które w Polsce są bezpłatne. Ponadto zakres ochronny karty nie zawiera ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) czy następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

W efekcie pełną ochronę ubezpieczeniową za granicą może nam zapewnić jedynie dokupienie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Ceny polis nie należą do wygórowanych. Najtańszy pakiet w przypadku wyjazdu do Chorwacji kosztuje 2,53 zł za dzień dla osoby dorosłej. Kompleksowa oferta ubezpieczyciela powinna zawierać:

 • koszty leczenia na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy euro,
 • koszty ratownictwa na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy euro,
 • OC w życiu prywatnym,
 • NNW,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • usługi Assistance,
 • w przypadku uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych bądź nurkowania, rozszerzenie związane z tego typu aktywnościami.

Jakie ubezpieczenie turystyczne jest godne polecenia?

Aby nie przepłacić za ubezpieczenie turystyczne, należy dokładnie przeanalizować wysokość sum gwarancyjnych. Co ważne, wielokrotnie wyższa cena polisy nie oznacza lepszego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Potwierdza to przeprowadzona przez nas analiza dwóch ofert towarzystw w przypadku tygodniowego wyjazdu do Chorwacji przygotowana dla jednej osoby dorosłej.

Oferta AXA

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Suma gwarancyjna

Koszty leczenia

600 000 zł

Koszty ratownictwa

600 000 zł

OC w życiu prywatnym

150 000 zł

NNW

50 000 zł

Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego

1 500 zł

Zdarzenia pod wpływem alkoholu

Za dopłatą

Cena pakietu

50,89 zł za dzień ochrony dla osoby dorosłej

Pakiet AXY kosztuje 50,89 zł. Oferta jest bardzo atrakcyjna, ponieważ posiada bardzo wysokie sumy gwarancyjne kosztów leczenia i ratownictwa (600 000 zł), co stanowi najważniejszy element polisy w przypadku zagranicznego wyjazdu. Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie od zdarzeń pod wpływem alkoholu. Porównaliśmy tę propozycję z ofertą innego towarzystwa, która jest droższa o 19,11 zł.

Oferta Avivy

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Suma gwarancyjna

Koszty leczenia

200 000 zł

Koszty ratownictwa

40 000 zł

OC w życiu prywatnym

200 000 zł

NNW

50 000 zł

Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego

2 000 zł

Zdarzenia pod wpływem alkoholu

Cena pakietu

70 zł za dzień ochrony dla osoby dorosłej

Oferta Avivy posiada aż trzykrotnie niższe koszty leczenia oraz wielokrotnie mniejsze sumy gwarancyjne kosztów leczenia i ratownictwa niż propozycja AXA. Ubezpieczenie NNW opiewa w obu pakietach na taką samą kwotę, a OC w życiu prywatnym jest wyższe o 50 000 zł.

Jednak zdecydowanie wyższe sumy gwarancyjne kosztów leczenia i ratownictwa w propozycji AXA (koszt zakupu 50,89 zł) sprawiają, że jej pakiet jest bardziej atrakcyjny od oferty Avivy (70 zł). Zwłaszcza, że dodatkowo jest tańszy aż o 19,11 zł.

Z naszej analizy wynika, że przed wyjazdem na wakacje warto przeanalizować oferty co najmniej kilku towarzystw. Szczególnie, że wyższa cena polisy nie zawsze oznacza lepszą ochronę podczas wyjazdu za granicę. Wygodnie można porównać ze sobą online propozycje kilkunastu ubezpieczycieli za pomocą naszego kalkulatora. Do każdej z nich jest dołączony plik z OWU. Gdy zapoznamy się z warunkami ubezpieczenia i dokonamy zakupu, na adres e-mail otrzymamy umowę. Wystarczy ją wydrukować i bezpiecznie wypoczywać.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments